När Centerpartiet i riksdagen kommer att rösta för S-MP-förslaget om att ge amnesti åt över 9000 ensamkommande som saknar asylskäl kommer riksdagsman Staffan Danielsson (C) att lägga ner sin röst. Det skriver han i Dagens Samhälle.

Det är inte bara den borgerliga alliansen som har spruckit i och med att Centerpartiet i migrationspolitiken medverkar till att ett nej blir ett ja i asylprocessen, också inom Centerpartiet finns det turbulens om att öppna gränserna igen.

Staffan Danielsson skriver i debattartikel att den nya amnestin ”förstärker bilden av att Sverige alltmer glider ifrån en reglerad migrationspolitik. Jag kommer att lägga ned min röst i den kommande riksdagsvoteringen”.

Detta efter att han ställt frågan om Sverige idag en reglerad migrationspolitik värd namnet, och svarat: ”Starka indicier talar för att så inte är fallet”.

Danielsson redogör för hur lätt det är att uppehåller sig illegalt i landet eftersom politiken underlättar detta på en rad sätt.

Han menar att Sverige står inför ett vägval i migrationspolitiken.

Antingen fortsätter det som nu med en i praktiken allt friare invandring, vilket rimligen kommer att locka alltfler av de som lyckas ta sig till EU för att söka asyl eller arbete att välja Sverige, eftersom Schengensamarbetet innebär fri rörlighet mellan många EU-länder. Alternativet är att återupprätta en reglerad migrationspolitik, skriver Danielsson.

Väljarna har att avgöra vilket parti som skulle vara bäst på att upprätta restriktiva regler som efterlevs och upprätthålls av statens alla mynidgheter.