SKOLAN. Genom riktade statsbidrag har man de senaste åren kunnat minska barngrupperna inom förskolan på många håll i landet. Samtidigt har man infört riktmärken för hur många barn det bör vara i barngrupperna. Problemet som kvarstår är att andelen personal som saknar utbildning för att jobba med barn förblir hög. Hos kommunala förskolor rör det sig om 27 procent av personalstyrkan och bland fristående förskolor 41 procent.

De senaste åren har det genomsnittliga antalet barn i barngrupperna på landets förskolor kunnat pressas ner. Förra året minskade siffran till 15,3 barn per barngrupp från 15,9 året innan. Detta enligt siffror som Skolverket nu har redovisat. Man hänvisar till de 2,3 miljarder i statsbidrag som de senaste åren har betalts ut till kommunerna och fristående förskolor som orsaken bakom den bättre statistiken.

– Det är glädjande att barngrupperna blivit mindre. Detta eftersom vi vet att stora barngrupper medför många relationer för barnen att förhålla sig till. Men trots de förbättrade siffrorna så är vi medvetna om att det är en svår situation med stora barngrupper på många håll runt om i landet, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Personaltätheten ökade men många saknar utbildning
Man lyckades höja personaltätheten från genomsnitt 5,1 barn per helårsarbetare till 5,2. En liten ökning i rätt riktning. Förra året ökade antalet heltidstjänster med 2,9 procent medan antalet inskrivna barn ökade med 1,8 procent. Problemet som man fortsätter dras med är att det är svårt att hitta utbildad kvalificerad personal. Detta leder till att man i hög utsträckning får anställa folk som saknar rätt förkunskaper. Slår man ihop antalet anställda bland kommunala och fristående förskolor rör det sig om 30 procent av personalstyrkan.

– Det är fortfarande ett problem att det är brist på utbildad personal. Detta gör att många av förskolorna tvingas anställa personal som saknar utbildning för att arbeta med barn. Välutbildad och kompetent personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg förskola för barnen, säger Magdalena Karlsson.