OTRYGGHET. På biblioteken i Helsingborg är det numera obligatoriskt att ha ett larm på sig när man är ute i lokalerna. Bibliotekarien Maria Johansson-Näslund berättar att larmet används ganska ofta.  – Någon gång i veckan så händer det att vi tillkallar ordningsvakter, säger hon.

Allt fler anställda inom kommunen i Helsingborg har personlarm på sig när de arbetar, enligt en undersökning gjord av SVT. Det har funnits personlarm i olika stor omfattning inom biblioteken även tidigare, uppger man, men sedan ett par år tillbaka har omfattningen ökat.

”Så har det alltid varit”
Bibliotekschef i Helsingborgs stad, Catharina Isberg, menar att det som sker ute i samhället speglas även inne på ett bibliotek.

– Här möts många olika människor på en liten yta så det är klart att det uppstår friktioner men så har det alltid varit, säger hon.

Hon uppger att det är ett sätt att garantera trygghet och säkerhet både hos medarbetare och besökare, och att man lägger mer fokus på säkerhetsfrågorna för att man ser att det behövs.

Inte otrygg
Lika positiv är bibliotekarien Maria Johansson-Näslund, som berättar att personalen någon gång i veckan tvingas tillkalla ordningsvakter, men uppger att hon ändå inte känner sig otrygg på jobbet.

– Visst är jag vaksam. Vi har många olika personer som besöker oss och det är ju det som är fantastiskt men man har en liten beredskap på att det skulle kunna hända något.