ARBETSMARKNAD. Arbetskraftsinvandring från Irak toppar listorna till personliga assistenter, vilket konstaterats ofta vara kriminellas födkrok. En mångårig bedrägeriboom med offentliga medel som har tillåtits pågå. Nu sent omsider, i valrörelsen, föreslår Socialdemokraterna restriktioner på arbetskraftsinvandring. 

Socialdemokraterna föreslår att jobb utan särskilda kvalifikationer ska gå till arbetslösa personer i Sverige, tillkännager man i ett pressmeddelande. Sverige har idag mer liberala regler för arbetskraftsinvandring än något annat jämförbart land, enligt partiet, som vill införa en prövning av behoven på arbetsmarknaden.

Det ska inte ska vara möjligt att erbjuda jobb till personer utanför EES i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige. Man vill även införa tuffare förhandskontroller av företag för att öka trycket på oseriösa arbetsgivare.

Enligt LO-ekonomen Torbjörn Hållö är arbetskraftsinvandring till yrken utan brist 40 procent. Under 2017 gavs nya tillstånd för arbetskraftsinvandring till 781 köksbiträden, 137 tidningsbud, 513 städservice och 268 personliga assistenter, skriver han på Twitter.

De som toppar personliga assistentlistan är personer från Irak.

– Man skickar funktionsnedsatta till Sverige som ankare för arbetskraftsinvandring av personliga assistenter, skriver Torbjörn Hållö.

Detta betyder dumpade löner och göder kriminalitet.

– Trots 70 000 nyanlända i etablerings uppdrag varav många lågutbildade har Sverige arbetskraftsinvandring till jobb med låga utbildningskrav, skriver han och riktar kritiken mot tidigare Reinfeldtregeringens och MPs migrationsuppgörelse.

Staten kartläggs och utnyttjas
I Nationella Underrättelsecentrets (NUC) rapport konstateras att staten kartläggs och utnyttjas i en allt högre omfattning.

”De kriminellas ökande kunskaper om offentlig verksamhet och de samverkande myndigheternas processer och rutiner har bidragit till en utveckling och ökning av brottsupplägg riktade mot stat, kommuner och landsting. Brotten riktas i första hand mot utbetalande myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket men även Kronofogdemyndigheten.”

Assistansersättning
Arbetskraftsinvandringen spelar en viktig roll i bedrägerierna.

”Faktiska och fiktiva anställningserbjudanden säljs av aktörer inom den organiserade brottsligheten. Det finns exempel på att migranter utnyttjas i organiserade kriminella upplägg inom assistansersättning. Det har förekommit att brukare med omfattande vårdbehov har hämtats till Sverige för att ansöka om assistansersättning tillsammans med personer som anställts som assistenter. I vissa fall har ingen assistans utförts alls eller i mindre omfattning än vad som rapporterats till Försäkringskassan.” skriver man vidare i rapporten.

Avslår sjukpenning
Samtidigt som Socialdemokraterna nu aviserar att man sent omsider tänker täppa till den dysfunktionella arbetskraftinvandring som göder uppenbara bedrägerier med offentliga medel, avslöjades i dagarna att Försäkringskassan ger löneförhöjning till de handläggare som avslår sjukpenning till sjuka. Vårdbehövande familjer har även fått sig se indragen assistensersättning till sina sjuka barn.