Svenska staten har genom olika bidragssystem gynnat antidemokratiska, våldsbejakande extremister. Allt i religionsfrihetens namn. Men nu har ett första beslut om att stoppa miljonregnet över Sveriges unga muslimer, som dock överklagat.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljade 2016 statsbidrag på nästan 1,4 miljoner kronor till Sveriges unga muslimer, SUM. Men det har framförts allvarlig kritik mot bidragsregnet eftersom den islamistiska organisationen anklagades för att inte följde svenska värderingar, som demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet. Därför lät myndigheten göra en utförligare granskning av organisationen i dess olika delar.

Granskningen har visat att det finns kopplingar mellan förtroendevalda personer i SUM:s medlemsföreningar och våldsbejakande islamistiska miljöer. Man har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien, och har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk extremism i sociala medier. Det finns även en förtroendevald som är dömd för olaga hot.

Nu bedömer myndigheten att detta agerande är oförenligt med förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, därför avslår man bidragsansökan om statsbidrag för 2017 och återkräver bidraget som utbetalts för 2016.

– Det ska stå helt klart för alla organisationer som söker statsbidrag att de ska leva upp till demokratins idéer. Här gör vi en restriktiv prövning av alla ansökningar, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Däremot återkräver inte myndigheten miljonerna som utbetalats åren 2011-2015, eftersom myndigheten redan godkänt deras redovisningar. Men redan 2009 fick Sveriges unga muslimer över 2,2 miljoner kronor i organisationsstöd via statliga Ungdomsstyrelsen.

På detta något byråkratiska sätt erkänner alltså statsmakten att man varit med och finansierat våldsbejakande extremism med många miljoner kronor.

Detta agerande borde naturligtvis granskas. Varför har svenska myndigheter i flera år aktivt finansierat terrorister och jihadistiska extremister? Hur kunde det ske? Vad var tanken bakom att ge extremister skattemedel?

Om de som är ansvariga för ansökningsförfarandet hävdar att de inte visste att Sveriges unga muslimer var en antidemokratisk och mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, hur kunde förfarandet före bidragsutbetalningarna vara så bristfällig?

Att finansiera terrorism är förbjudet. Det är ju häpnadsväckande att då en myndigheter ägnat sig åt just detta.

Det räcker inte med att bara sluta betala ut nya miljoner till terrorism. Då måste man gå till botten med det som hänt.

Samtidigt som staten inrättat samordnare mot våldsbejakande extremism med ena handen, har man alltså med den andra finansierat just sådan extremism. Kanske ska samordnaren istället för att bara rikta blickarna utåt, granska internt inom stat och kommun. Hur mycket av våra skattemedel fortsätter att finansiera islamistisk extremism i mångkulturens namn?

*

Se mer: Sveriges unga muslimer nekas nytt statsbidrag