ÖVERKLAGAR. Åklagaren överklagar tingsrättens dom om hets mot folkgrupp. Christina, 65,  riskerar fortfarande fängelse för uttalanden på facebook. Näthatsgranskaren Tomas Åberg har återigen dammsugit Christinas facebook och kommer även att vittna mot henne i rättegången.

Tomas Åberg som driver Näthatsgranskaren, har fått pengar av staten för att granska ”hat”. Under 2017 har organisationen som själv vill vara anonym, anmält cirka 800 personer varav drygt ett 70-tal har gått till åtal. En av de som Tomas Åberg anmält för hets mot folkgrupp är Christina, som dock frikändes i tingsrätten i mitten av mars.

När han anmälde Christina använde han namnet Johan Eriksson. I det nya åtalet står han med under sitt riktiga namn och enligt handlingarna kommer Tomas Åberg att delta i vittnesförhör angående säkrandet av inläggen på facebookgrupper, står det enligt det nya åtalet.

Nya bevis
Åklagaren och Tomas Åberg har alltså tagit ny sats för att se till att Christina blir fälld. Inför det nya åtalet har Åberg gått in och genomsökt Christinas facebookprofil igen och tagit nya skärmdumpar. Åklagaren anför att nya bevis, skärmdumpar som visar inlägg av Christina, säkrade av Näthatsgranskaren, ska vederlägga att det inte är någon annan än Christina som har skrivit inläggen.

Åklagaren har även gjort en intervju med den person som var inneboende hos Christina och som var en av anledningarna till den frikännande domen – det gick inte att bevisa att uttalandena hade skrivits av just Christina då hon hade en inneboende person i sin bostad. Åklagaren kommer även att genomföra vittnesförhör med personen.

Åklagaren yrkar på ett kortare fängelsestraff.

Rädd för fängelse
Christina uppger att hon är förkrossad och rädd.

– Jag är livrädd att hamna i fängelse, säger hon.

Hon känner sig förföljd och hennes liv har rämnat, uppger hon till Samtiden.

– De har knäckt mig. Samtidigt låter de kriminella gå lösa vind för våg.

Milda våldtäktsdomar
Rättsväsendet ägnar en mycket stor del resurser åt att sätta fast äldre män och kvinnor som skrivit i slutna facebookgrupper, trots att resurerna inte räcker till för att utreda våldtäktsmål och andra allvarliga brott. Ändå prioriterar rättsväsendet att gå till botten med denna typ av anmälningar.

TV4s granskning av våldtäktsstraff visar dessutom att mer än hälften av dem som döms för våldtäkt får straff som ligger på eller under den juridiska minimigränsen.

Djurplågeri
Antalet åtal om hets mot folkgrupp ökade kraftigt förra året vilket till stor del beror på Näthatsgranskarens aktiviteter som startade i början av 2017. Projektledaren Tomas Åberg, fd polis, hyllades först för sitt initiativ. Men när det uppdagades att han har en tvivelaktig bakgrund med bland annat djurplågeri, drogs en tänkt utmärkelse tillbaka av Aftonbladet och Agria.

Skapat specialprogram
Näthatsgranskaren har skapat ett program som söker igenom framför allt Facebook efter ord och fraser som kan misstänkas utgöra hets mot folkgrupp, uppvigling och olaga hot. Sökningen resulterar i tusentals träffar som granskas manuellt.

Nätverket följer även upp ärendena och begär i många fall överprövning när polis eller åklagare inte går vidare med utredningen. Av de som åtalats och dömts är det en stor del äldre män och kvinnor som inte är vana att uttrycka sig offentligt. Åberg uppgav att han blivit förvånad över att hur relativt många äldre kvinnor fångats upp i sökningarna.

Statliga bidrag
Näthatsgranskaren säger sig jobba ideellt. Men under 2017 har man fått 600 000 kronor i statliga bidrag och uppger sig ägna sig åt något som kallas projekt ”Valfrid”.

I ansökan till MUCF står det att målet var upp till 2 000 anmälningar fram till årsskiftet. Näthatsgranskaren har även sökt mer pengar, från Arvsfonden och Stieg Larssons stiftelse, som finansierar Expo.