Regeringen går vidare med lag som ger ensamkommande ytterligare en chans att stanna. Om Centerpartiet röstar för detta förslag blir det omöjligt att se alliansen som ett trovärdigt politiskt alternativ inför valet.

Trots allvarlig kritik från lagrådet kommer regeringen att lägga fram ett förslag som innebär att uppemot 9.000 ensamkommande ska kunna få stanna i Sverige. Propositionen ska läggas fram till riksdagen inom några veckor.

Förslaget innebär ytterligare en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande unga som vill studera. De måste ha väntat i 15 månader eller mer på Migrationsverkets beslut och hunnit fylla 18 år under tiden.

Men lagförslaget fick hård kritik av juristdomarna i lagrådet, som anser att det innebar att gränsen passerats för vad som är acceptabelt för hur lagstiftning kan utformas. Lagrådets ifrågasättande av om de ensamkommande utgör en skyddsvärd grupp kommer regeringen inte att ta hänsyn till. Regeringen ursäktar sig med att ärendet handlagts under stor tidspress.

En förutsättning för att förslaget ska gå igenom riksdagen är att Centerpartiet också röstar ja. Partiet har meddelat att man tar ställning först när det finns en färdig proposition. Övriga oppositionspartier kommer att rösta nej.

Om Centerpartiet röstar för ytterligare en lag som innebär att ett nej till asyl egentligen är ett ja, trots att de tre andra allianspartierna sagt nej till förslaget, kan det inte tolkas som något annat än att alliansen har spruckit.

Det var 2004 som de borgerliga partierna började ett nära och organiserat arbete för att bilda ett trovärdigt regeringsalternativ. De fyra partierna vann också valet 2006 och blev omvalda 2010.

Men efter åtta år, avgick Fredrik Reinfeldt som statsminister efter valet 2014, trots att vänsterpartierna bara utgjorde en minoritet i riksdagen.

Sedan dess har alliansen gjort allt för att inte vinna regeringsmakten. Man har avstått från att lägga fram gemensamma budgetmotioner, eftersom det skulle innebära risk för att deras förslag skulle vinna majoritet i riksdagen.

Denna ovilja att söka makt har urholkat alliansens trovärdighet, men man har ändå kunnat hävda att den lever på sparlåga i väntan på bättre tider.

Men om ett av partierna bryter sig ur samförståndet i en så viktig fråga som migrationen och istället röstar på S, MP och V, måste det ses som en sista spik i kistan för allianssamarbetet. Då blir det omöjligt att hävda att Moderaterna och Centerpartiet kan komma att stå för samma politiska inriktning.

Det skulle i så fall kunna ses som att Moderaterna, utan att själv ha bett om det, får en friare ställning i riksdagen. Eftersom det ser närmast omöjligt ut att bilda en majoritetsregering efter valet, har en enpartiregering i minoritet blivit ett sannolikt scenario. Och med tanke på att det kommer att finnas en stor icke-socialistisk majoritet, ligger nog detta parti bäst till att bilda en sådan.