EKONOMI. Utrikesfödda är överrepresenterade bland skuldsatta hos Kronofogden, och det handlar många gånger om skulder till staten. Det säger Länsstyrelsen som tillsammans med flera aktörer nu ska utbilda socialsekreterare och andra som kommer i kontakt med nyanlända.

”Det är viktigt att de (nyanlända) får rätt information och stöd för att förhindra ekonomiska problem. Där är du som möter nyanlända viktig.” står det i ett programblad inför en utbildningsdag i april som vänder sig till de som möter nyanlända vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga arbete.

”Att aktivt jobba förebyggande med privatekonomiska frågor är en viktig del för att etableringen ska fungera.” står det vidare.

Dagen arrangeras av Finansinspektionen, Kronofogden, Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå i samverkan med Länsstyrelsen.

I föreläsningsinnehållet finns bland annat konsumentvägledning och om hur man håller koll på vardagsekonomin för att förebygga överskuldsättning.

Kronofogden
En person som blir överskuldsatt får stora svårigheter att etablera sig i samhället, framhåller man. Dörrar stängs bland annat till bostad, arbetsmarknad, lån och kredit. Men det går att motverka att en sådan situation händer genom att medvetet och systematiskt våga prata pengar och arbeta förebyggande.

CSN
Man nämner CSN och skriver: ”Råd och stöd kring hemutrustningslånets och studielånets återbetalning. Vi har ett av världens mest generösa studiestöd, men för att systemet ska fungera och vi ska kunna låna ut pengar så måste lånen också betalas tillbaka. Vad behöver låntagaren veta om de olika lånen? Vad betyder det att låna och att betala tillbaka? Du får reda på vilka möjligheter som finns för den som har svårt att betala.”

Flera gånger har det avslöjats att csn-lånet används för att finansiera terrorism och att studiemedel används för att finansiera studier vid Saudiarabiens ökända extremistskolor. 71 unga män har sedan 2002 fått CSN-bidrag för att studera på Islamiska universitetet i Medina i Saudiarabien, ett missionärsskola med huvudmål att sprida den stränga wahhabitiska varianten av islam över världen.

Nu hoppas myndigheterna alltså att man kan minska skuldsättningen genom att socialsekreterare vågar prata pengar.