VÄLFÄRD. I ett första utkast föreslår regeringens utredning om LSS att barn under 12 år och äldre över 80 inte ska vara berättigade till personlig assistans. Istället föreslår man att de skall få ett mer begränsat stöd. Bland annat förväntas personer med funktionsnedsättningen autism drabbas hårt.

Debatten tog full fart när förslaget läckte i veckan. Nu oroar sig familjer runt om i landet över att de kan tappa assistansen som de behöver för att klara vardagen. I utkastet föreslås det att barn under 12 år skall tappa sin rätt till personlig assistans oavsett vilken funktionsnedsättning de har.

Övervakning föreslås ersätta assistansen
Bland annat nämner utredningen att barn med aggressionsproblem istället ska få tillgång till en annan typ av assistans med syfte att övervaka dem. Barn med stora behov dygnet runt ska få ”aktiv tillsyn av övervakande karaktär” som man benämner det. Till övriga drabbade barn föreslår man ett boendestöd. Konsekvensen blir att pressen ökar på familjerna att stå för stödet.

– Det här slår mot barn med ganska omfattande funktionsnedsättningar som tack vare assistansen ändå kan leva bra barnliv, som barn gör, säger Maria Persdotter, ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Hon tillägger också:

– Vad jag förstår innebär det här någon slags vård i hemmet, där de blir inlåsta i sina hem. Det är ett otroligt steg tillbaka.

Assistansstödet ska kosta mindre enligt regeringen
Målet för utredningen har varit att föreslå ändringar som ska reducera kostnaderna för assistansstödet runtom i landet. Något som regeringen angav som direktiv för utredningen. Regeringen har valt att beskriva det som att man vill ha ”förstärkt kvalitét” inom LSS och hur detta går ihop med krav på besparingar är oklart.

Samtidigt är statsfinanserna i toppform och Sverige genomgår en högkonjunktur. Dock är välfärden undernärd och alltfler sektorer slår larm om att man inte klarar sina uppgifter inom nuvarande budgetramar. Till detta kan tilläggas den stor press som välfärdsstaten står under efter flyktingströmmen 2015.