I veckan ska Konstitutionsutskottet ta ställning till regeringens förslag till repressiva förändringarna i yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, och Tryckfrihetsförordningen. Den 27/4 justeras protokollet. Den 16/5 sker votering i kammaren om att lägga lagen vilande.

Enda möjligheten att stoppa grundlagsändringen som inskränker yttrandefriheten i en andra votering efter riksdagsvalet, är att rösta på parti som vill avslå ändringarna.

Sverigedemokraterna är än så länge det enda partiet i Sveriges riksdag som motsatt sig de omfattande ingreppen i den svenska grundlagen.

Partiet kräver att förändringarna underställs en folkomröstning.

Ett av förslagna förändringar är att vissa söktjänster, med känsliga personuppgifter, ska undantas från grundlagsskyddet. Här vill man skilja på ”seriös” journalistik och annan. Formuleringar som att det enligt regeringen är ”av största vikt att seriös, granskande journalistik inte på något sätt ska kunna hämmas av regleringen” får onekligen varningslampan att blinka. Vem ska avgöra vad som är seriös, eller oseriös, journalistisk?

För två år sedan firade vi i Sverige stolt att världens äldsta tryckfrihetsförordning firar 250-årsjubileum. I år vill regeringen inskränka friheten med gummiparagrafer som underkänns av juridisk expertis.

Tystnaden är stor inom den borgerliga oppositionen, hur man ställer sig till dessa illa formulerade inskränkningar i grundlagarna.