INRIKES. Sedan 2014 har Sverige ny lagstiftning för att få bukt på problemen med tvångsäktenskap. Lagen har dock bara lett till fem fallande domar trots viss uppskattning på att sex procent av unga i åldern 16–25 år utsätts för en situation där de pressas eller tvingas in i ett äktenskap. Läget kritiseras nu av aktörer som arbetar för att hjälpa unga som har blivit bortgifta.

Problemet kopplas till kulturer som inte respekterar individen och som håller fast vid kollektivistiska drag efter flytt till Sverige. I de fallen som har dragits till domstol handlar det uteslutande om barn som har blivit bortgifta till släktingar eller familjevänner i Mellanöstern och Afrika. Det påvisar också problematiken för det svenska rättsväsendet att följa upp fallen i länder där de inte har möjlighet att verka.

Svår situation för brottsoffren
Gärningsmännen är ofta nära anhöriga och det sätter brottsoffren i en svår situation när de skall anmäla sin familj och föräldrar. Det rapporteras även om överhängande hot om våld och social stigmatisering om offren vänder sig till det svenska rättssamhället. Beroendeställningen leder till att många fall inte rapporteras. Det kan även vara svårt för åklagare att påvisa att tvång har skett då bristen på bevis försvårar arbetet.

– Det ligger i sakens natur att anmälningsbenägenheten är låg. Den som är utsatt för den här typen av brott begränsas ofta av lojalitet mot den egna familjen. Och de som kan vittna i målen har ofta samma starka lojalitet att ta hänsyn till. Inte sällan kan man också misstänka att det även förekommer våld eller hot om våld, säger kammaråklagare Jessica Wenna.

Heder ett viktigt motiv
Heder utgör grundpelaren i de kulturer som praktiserar tvångsäktenskap och indoktrineringen börjar i tidig ålder. Familjerna är slutna och det rapporteras om föräldrar som tar ifrån sina barn både pass samt mobil för att hindra dem från att fly eller kontakta myndigheter. Kunskapen om den nya lagen är låg och det svenska samhället behöver skarpt och tydligt visa vad gränsen går. Utan mer fokus på frågan kommer fler unga män och kvinnor tvingas in i äktenskap som kan förstöra deras liv.

– Vi måste få veta var de juridiska gränserna går, vad som är brottsligt och hur vi ska definiera utsatt belägenhet. Fler domar ger mer vägledning som i sin tur kan göra våra utredningar mer effektiva och mer ändamålsenliga säger Jessica Wenna.