MIGRATIONSPOLITIK. Anhängare och sympatisörer av Turkiets auktoritäre ledare Recep Tayyip Erdoğan har via anställningar som tolkar försökt påverka asylsökande som har kommit till Sverige. Bland annat har man uppmanat till angiveri av regimmotståndare och en kartläggning av de som befinner sig i Sverige.

Flera av de anställda tolkarna hade delat uppmaningar om att ange misstänka Gülen-anhängare till turkiska kontaktpersoner i Sverige. Gülenrörelsen har varit hårt ansett efter statskuppförsöket 2016 då de beskylls av turkiska myndigheter för att ha varit den drivande kraften bakom kuppförsöket.

– Det hade inte ens gått två-tre minuter innan tolken började säga: ”Ni har förrått Turkiet, ni har förrått ert land”, säger Hasan till Sveriges Radio. Han tillägger: Sedan fick vi reda på att den här tolken delat och uppmanat folk till angiveri i sina sociala medie-kanaler.

Kan röra sig om olovlig underrättelseverksamhet enligt SÄPO
Sveriges Radio rapporterade redan förra året om att flera turkiska asylsökande hade utsatts för hot och trakasserier av deras landsmän. Man kunde också rapportera hur turkiska myndigheter hade byggt upp en omfattande underrättelseapparat med syfte att samla information om turkiska medborgare i Sverige.

Vidare framkom det att man använde sig av de 9 stycken turkiskt finansierade moskéerna runtom i landet samt den turkiska ambassaden för att bedriva arbetet. Säkerhetspolisen svarade då med att det kunde röra sig om olovlig underrättelseverksamhet.

Läget fortsatt problematiskt
Trots att det rapporterades om händelserna för snart ett års sedan har situationen inte blivit bättre, något som tolkar vittnar om. Att utländska aktörer försöker bedriva underrättelseverksamhet i Sverige är inget nytt men det sätter fingret på ett problem med den svenska politiken. Sverige har varit dåligt förberett på att hantera illasinnade krafter som infiltrerar de senaste årens migrationsströmmar. Utan hårdare kontroller av personerna som kommer hit och deras syften så undermineras den svenska rättsstaten och dess legitimitet.