JÖNKÖPING. Hemlösheten växer och i Jönköping finns nu över 900 hemlösa. Andreas Svensson är en av dem och tvingas sova i bilen.  – Det känns så sjukt, för jag  inte är någon missbrukare utan bara en vanlig person, säger han.

Efter en separation för ett år sedan blev Andreas hemlös. Ofta sover han på ett center för hemlösa i Jönköping, men när de platserna är slut tvingas han sova i bilen.

– Man ligger med sovsäck, man dricker lite alkohol för att försöka värma sig. Men sen man vaknar ändå efter några timmar alldeles stelfrusen. Det är skitjobbigt, säger han till SR Jönköping.

Andreas Svensson har en tjej och de väntar barn. Nu är han orolig att det kan bli problem med de sociala myndigheterna med barnet om de är bostadslösa.

– Det är en riktigt tuff situation. Det måste ordna sig på nåt sätt. Annars kan man ju få problem med det sociala, att de kan omhänderta barnet eller något. Det känns så sjukt. Vi är inte inte missbrukare någon av oss, vi lever ett normalt liv, förutom att vi inte har någon bostad.

Ökning av hemlösa
Enligt Socialstyrelsens senaste mätning från 2017 finns det över 900 personer i Jönköpings län som är hemlösa. Det är en ökning med över 100 personer på sex år. Dessutom visar en färsk nationell rapport som Lässtyrelsen tagit fram att hemlösheten ökar och att det blir svårare för dem som inte har bostad att få en.

Står inte i fokus
Låg betalningsförmåga är en av anledningarna till att hemlösheten växer. Även om det byggs är det många som inte har råd med de nyproducerade bostäderna.

− Det nya tillståndet på bostadsmarknaden är att hemlösheten ökar samtidigt som det byggs mer än på många år. Vår slutsats är att bostadsmarknadens aktörer behöver förhålla sig till detta, något som inte sker idag. De grupper som har svårt att ta sig in eller stanna kvar på bostadsmarknaden står helt enkelt inte i fokus för bostadsförsörjningsfrågorna, säger Elisabet Weber på Länsstyrelsen Skåne, en av författarna till rapporten.

Politisk vilja
Författarna menar att flera förutsättningar behöver uppfyllas och nämner som första: Politisk vilja. Därefter kommer analyser, samverkan och kompetens.

Det finns ett stort mörkertal som inte är inräknat och att problemet kommer bli större om något inte görs åt bostadsbristen, enligt Länsstyrelsen.