KVINNODAGEN. På självaste Kvinnodagen strider krafter inom partiet Feministiskt initiativ. Fi-politiker angriper partiledaren i en debattartikel: – Det är beklämmande att Gita Navabi relativiserar förtrycket mot flickor och kvinnor.

Partiet som säger sig sätta de feministiska frågorna högre än alla andra bråkar nu internt om hedersvåld. Fi har länge fått kritik för att motverka hedersvåld och svika de som utsätts. Bland annat har Sara Mohammad från Glöm aldrig Pela och Fadime sagt att ”Fi har varit ett stort hinder i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck”. Två stockholmspolitikerna från Fi, Anna Rantala Bonnier och Sissela Nordling angriper nu sin egen partiledare, Gita Navabi, för sin inställningen och menar att Fi Stockholm dagligen arbetar med frågan.

”Vi träffar flickor och kvinnor i ytterstaden som vittnar om den kontroll som de utsätts för. Vi pratar med kvinnor och hbtq-ungdomar som flyr för sina liv på grund av våldet de utsätts för.”skriver  de.

De tycker även att Navabi relativiserar.

”Mot bakgrund av allt detta blir vi beklämda över att Fi:s nya partiledare Gita Navabi en intervju i ”Agenda” på SVT inte lyfter det som görs av Fi i kommunerna för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom relativiserar Gita Nabavi frågan.”

Skillnad på våld
Våld i nära relationer bör inte jämställas med hedersrelaterat våld, anser Anna Rantala Bonnier och Sissela Nordling.

”Skillnaden mot våld i nära relationer är också att omgivningen inte fördömer våldet och förtrycket utan stödjer förövaren. Hedersrelaterat våld kan också ta sig uttryck i tvångsäktenskap och könsstympning. Därför ser också behoven av skydd, hjälp och stöd annorlunda ut. Dessa är viktiga skillnader som alla som vill komma åt hedersproblematiken måste känna till.”

”Heder finns i svenska samhället”
Men så ser alltså inte Fi:s partiledare på hedersvåld. Det framgick av intervjun i Agenda strax efter att Gita Navabi valts till ny ordförande.

– Det finns i alla miljöer, det får bara olika uttryck. Det finns ju också i det svenska samhället. Tillhör du andra grupper har du det här också, säger hon.

Hon menar att våldet är grunden och att det är samma patriarkala strukturer som finns överallt men som tar sig andra uttryck.

– Om man ser kultur som grunden då hamnar man i ett resonemang där man säger att en viss kultur är alltid fel, och en annan kultur är alltid rätt, sa Navabi också.

Motverkat feminism
Fi kom in i 13 kommuneri valet 2014 och är med och styr i bland annat Stockholm och Göteborg. Även oppositionen i Stockholm har hård kritik. De säger att Fi har jobbat för genuspedagogik i förskolor, medan de har motverkat de tunga frågorna, som hedersvåld.

– Vi har fått knuffa dem framför oss för att överhuvudtaget erkänna att problemet existerar, säger Cecilia Brinck (M).

Liberalen Lotta Edholm säger att Fi aktivt har motverkat politik som skulle gynna kvinnor, som fler poliser och ordningsvakter i Stockholms förorter.

Inte poliser
Gita Navabi vill inte ha fler poliser.

– Nej vi tror på rättvisa framför repression. Vi tror inte att det är möjligt att föra ett samtal med en person som står bakom en mask och en sköld. Det är inte så vi möter människor.

Navabi förespråkar även helt fri invandring och vill inte ens utvisa grovt kriminella invandrare eller terrorister