ISLAM. Det finns ett stort motstånd mot böneutrop i Sverige visar en undersökning gjord av Sifo. Debatten har tagit fart efter att allt fler moskéer har etablerats i landet vilket även har inneburit att ansökningarna om böneutrop har ökat. Den svenska opinionen i frågan är dock tydlig, hela 60 procent vill ha ett förbud.

Frågan om böneutrop har fått stort fokus under de senaste åren och ses av många som en viktig integrationsfråga. Kritiker hävdar att böneutrop är bara ett i mängden av anpassningar som det svenska samhället har gjort på bekostnad av integrationen. Många oroar sig nu för att samhället håller på att dras isär om något inte görs.

Växjö blev starten för en ny omgång i debatten
I Växjö har en hektisk debatt blossat upp efter att det lokala muslimska samfundet har velat ha böneutrop. På tisdag i nästa vecka ska kommunen ge sin rekommendation till polisen om samfundets ansökan att få göra böneupprop.

Som en följd av ansökan har Sverigedemokraterna i Växjö krävt en folkomröstning i frågan där man hoppas mobilisera opinionen som är mot böneutrop. Frågan ska behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) säger så här:

– Jag tycker som sagt att det är väldigt viktiga värden som står på spel och utifrån mitt perspektiv är jag rädd för att det här inte ökar integrationen utan snarare spär på polariseringen och drar isär Växjö.

Debatten har snappats upp nationellt och fått flera partier att engagera sig. Ebba Busch Thor gick i förra veckan ut och slog fast att KD är mot böneutrop. Även Ann Heberlein som kandiderar för M är kritisk. Samtidigt har statsminister Stefan Löfvén kommenterat saken och sagt att han inte tänker lägga sig i frågan utan det får kommunerna själva avgöra.

Svenska kyrkan positivt till böneutrop
Svenska kyrkan har gått ut och ställt sig positiv till böneutropen i Växjö. Vilket inte bör vara särskilt förvånande för många som har följt den svenska kyrkans förändring under de senaste åren. Man har alltmer försökt anpassa sin verksamhet till de nya grupper som finns i Sverige och har gjort flera eftergifter för att uppnå målet. Förespråkare av böneutrop brukar likställa böneutrop med kyrkklockor Skillnaden som då brukar lyftas är att böneutropen faktiskt innehåller ett starkt religiöst budskap.