Sluta dalta med unga! Den orädde psykatriprofessorn emeritus Sten Levander ger flera raka förslag på hur brottsligheten dramatiskt kan minskas. Hans program är inte bara tydligt och fritt från politisk korrekthet, det bygger på fakta och kunskap.

Fram till sin pensionering medverkade Sten Levander ofta i mediernas rapportering om grova brott. Han skötte ofta rättspsykiatriska undersökningar av misstänkta mördare i uppseendeväckande fall. Numera är han gästlärare vid Kriminologiska Institutionen inom Malmö universitet.

– Att få begår många brott vet vi sedan 200 år. Ska vi få ner brottsligheten är det sådana individer som vi ska fokusera på, skriver Sten Levander i debattartikel.

Han delar upp de återkommande gärningsmännen i tre kategorier med olika åtgärdspaket: unga, psykopater och invandrare.

När det gäller unga är det inte fler poliser som gäller, eftersom det ändå idag inte blir några konsekvenser när en ung person gripits. Så fort polisförhör är över, släpps de ut. Det är här Levander vill se ändring.

– Med ett nationellt register för ungdomsbrott från 12 års ålder kan vi identifiera individer där tidiga åtgärder är nödvändiga. De ska tvångsvårdas enligt principerna för ungdomsvårdsskolor, som fungerade väl i vårt land tills politikerna började dribbla.

Ungefär hälften av de grova brotten begås av psykopater. Om de låses in skulle de grova brotten halveras. Men hur ska det gå till?

– Ökad polisiär uppklarningsprocent, längre straff och inga mängdrabatter i domarna.

Om dessa sitter inne kan de inte begå nya brott.

När det gäller invandrargrupperna begår de mist dubbelt så många brott som infödda svenskar. Levander vänder sig mot ”röda kriminologer” som skyller detta på sociala skillnader. Det är bristen på assimilering, som försvåras när inflödet av nya migranter är för stort och man har odemokratiska värderingar med sig.

– I tillägg till de kriminella gängen, ledda av psykopater, har vi fått etniska gäng som fungerar som klaner, försvarar revir, kontrollerar marknader och delar ut privilegier. I sådana områden upphör den informella sociala kontrollen och därmed lokalsamhällets gemensamma regler, rutiner och mål. Där vågar inte 40 procent av medborgarna gå ut själva.

– Vad kan vi göra? Sätt tak på invandringen. Kräv, och möjliggör assimilering. Multikulturella samhällen är inte samhällen. Det kommer att ta decennier att rätta till det vi åstadkommit.

Efter detta kärnfulla åtgärdsprogram kommer Levander in på människosyn, där han kraftig avviker från den normala politiska naiviteten.

– Ingen föds god. Det blir man genom uppfostran. I den ingår att solidarisera sig med och styras av gemensamma moraliska värden.

– Ju tidigare problem kan identifieras hos barn, desto mer kan man göra för att få dem på rätt spår.

– Det är dags att fokusera moraliska värderingar. Modern kriminologisk forskning visar att just goda sådana är en av de starkaste krafterna som får en person att avstå från brott.

Trots att vi vet allt detta saknar dagens politik helt referenser till denna kunskap. Den av regeringen förda politiken har bara förvärrat problemen.

– Det borde vara öppet mål för övriga partier, avslutar Levander.

*

Se mer: Skånska Dagbladet i 4 800 000 brott/år utan konsekvenser – det har konsekvenser