ÄLDREVÅRD. Kommuner som Göteborg och Malmö har redan stora underskott och lever på utjämningsbidrag. Men att politiker försöker få det till att det är de äldre som kostar så mycket retar Sten Larnholt, specialistläkare i geriatrik. – Skyll inte vår dåliga ekonomi på de äldre, säger han.

I Göteborg oroar sig politikerna för att äldreomsorgen kommer att kräva en allt större del av budgeten kommande år. Stadens budgetunderskott är redan i dag runt  -2,5 miljarder kronor och täcks med statliga utjämningsbidrag från andra kommuner. Malmö är i en ännu sämre situation med cirka -4,5 miljarder kronor i underskott.

– Men det är inte pensionärerna som är problemet utan framförallt kostnaderna för alla nyanlända som nu vältras över på kommunerna, skriver Sten Larnholt, specialistläkare i geriatrik i en debattartikel i GP.

Oärlighet
Många andra har tidigare påpekat hur kommunerna kommer att digna av bördan framöver, när kostnader för migrationen vältras över från stat till kommun. Men det finns en oärlighet i rapporteringen som specialistläkaren Sten Larnholt inte gillar.

– Det är oärligt, fegt, svekfullt och vilseledande att försöka få det att framstå som om det ökande antalet vård- och omsorgsbehövande äldre är orsaken till Göteborgs allt sämre ekonomi.

Höja skatt
Ökningen av antalet äldre kommer sannolikt att leda till en höjning av kommunalskatten, effektiviseringar och nedskärningar. Detta framförs yrvaket som om ökningen av antalet äldre vore en nyhet trots att det varit känt i decennier, menar han.

– Det man inte vill eller vågar nämna är att de statliga kostnaderna för effekterna av de senaste årens migrationspolitik, det vill säga flyktingmottagandet, under 2018 kommer att föras över på kommunerna.

Anslag inte räcka
De tio miljarder kronor som regeringen anslagit extra till Sveriges 290 kommuner kommer inte att räcka för att täcka alla ökade kommunala utgifter för nyanlända; skola, försörjningsstöd, övrigt ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, äldrevård och andra delar i välfärden, menar Larnholt.

SKL har redan sagt att de flesta kommuner kommer – med början 2018 – att tvingas höja kommunalskatten med i genomsnitt uppemot två kronor. Vissa kommuner med stora budgetunderskott kommer att behöva öka skatteuttaget med 6–7 kronor, bland andra Malmö.

Borde förbättras
Larnholt menar att det finns en lång lista på saker som borde förbättras inom äldreomsorgen och äldresjukvården. Själv har han erfarenhet sedan 35 år av arbete som geriatrisk specialist inom primärvård, hemsjukvård, sjukhusbunden specialiserad geriatrisk vård och de senaste åren även specialiserad palliativ vård i hemmet.

Pengar flyttats
Han påpekar att 1,1 miljarder kronor har flyttats från äldreomsorgen till andra verksamheter av S,MP, V och Fi.

– Var har de hamnat? vill han veta och menar att över en halv miljard kronor har plockats bort från äldreomsorgsbudgeten under Vänsterpartisten Daniel Bernmars tid som ansvarigt äldrekommunalråd.

Pengar som var avsedda för hemtjänst, hemsjukvård, hospice och äldreboenden.

– Om detta har det varit tyst utåt även om oppositionen skulle granska detta noga och återkomma, säger Sten Larnholt som nu är pensionerad och säger sig därmed kunna stå mer öppet på de äldres sida.