VALET 2018. – Som valberedning kan ni idag ställas inför en lovande kandidat med stort lokalt stöd och med villa och Volvo, som för storsamhället är en islamistisk mullvad med en antidemokratisk hållning under ytan. Det säger Soheila Fors som sammanställt en lathund för partierna för att undvika islamister på valsedlarna.

Valförberedelserna pågår för fullt. Senast 10 april ska Länstyrelsen ha kandidaterna till valet klara. Soheila Fors, med kurdisk bakgrund, har gjort sig känd för att arbeta mot hedersvåld och för att ha startat tehus och fristäder för hedersutsatta kvinnor. Nu tipsar hon de politiska partierna inför valet för att undvika att få in fler islamister.

Soheila Fors skriver  på sin facebook att partier med vikande väljarstöd ser det som en överlevnadsfråga att inkludera invandrade kandidater och ”som demokrat vill man naturligtvis att kandidaterna representerar ett så brett urval av befolkningen som möjligt”. Men hon menar att det inte alltid är så enkelt, vilket Centerns felrekrytering av nämndemän och Miljöpartiets skandaler och ministeravgångar visar.

Radikalisering pågår
– Just nu pågår en radikalisering bland muslimer världen över där sharialagarna ställs över sekulära lagar. Vi kallar det politisk islam eller islamism. Rörelsen har totalitära anspråk på samhället och vill i allt genomdriva Allahs vilja, om så med våld.

Islamistisk mullvad
– Som valberedning kan ni idag ställas inför en lovande kandidat med stort lokalt stöd och med villa och Volvo som för storsamhället är en islamistisk mullvad med en antidemokratisk hållning under ytan. För er skull har jag satt ihop ett frågeformulär som kan ge en bild av kandidatens världsbild. Hoppas att ni kan använda delar av den i er rekrytering.

Hon tillägger:

– Och nej, alla muslimer är inte antidemokratiska, långt därifrån men vi måste identifiera dem som är det.

Frågor (Svara med Ja eller Nej)
1. Finns det bara en sann tolkning av Islam? länk Vid ett Ja kan ni avsluta samtalet här.

2. Anser du att Sharia har en högre auktoritet än svensk lagstiftning?  länk Vid ett Ja kan ni avsluta samtalet här.

3. Accepterar du demokratiskt tagna beslut i strid med Sharia?

4. Går Deklarationen om mänskliga rättigheter före sharia och Kairodeklarationen? länk

5. Gäller yttrandefriheten även uttalanden som är kritiska mot islam och dess profet?

6. Erkänner du människors rätt att lämna islam och att konvertera till en annan religion? länk

7. Accepterar du människor som är av en annan sexuell läggning? länk

8. Kan du ha judar som vänner? länk

9. Ska muslimer tillåtas ha en egen lagstiftning gällande t.ex. äktenskap? länk

10. Har kvinnan samma plats i samhället som mannen? länk

Soheila Fors uppmanar partierna att ställa dessa frågor för att veta vad man får.

– Om kandidaten motsäger sig att svara på frågorna så har ni inget underlag för att nominera dem. Är detta ett intrång i privatlivet? Nej, knappast. Dessa personer strävar efter en offentlig befattning. Då är det rimligt att väljarna vet var de står gällande islamism, skriver hon.