BARNÄKTENSKAP.  I mars har byråkratiska riktlinjer utformats av Socialstyrelsen: ”Till vuxna som är gift med ett barn”. Det har fått det att koka i sociala medier och kallas pedofilkampanj. Samtidigt som byråkratin utarbetar informationsmaterial, röstar styrande politiker i riksdagen mot att förbjuda barnäktenskap.

I mars har Socialstyrelsen släppt ett nytt informationsmaterial tillsammans med Migrationsverket. ”Den här foldern riktar sig till vuxna som är gift med ett barn. Den innehåller information om vad som gäller i Sverige kring barnäktenskap och barns rättigheter. Foldern kan lämnas till make/maka av socialtjänsten och andra professionella som möter barnet”, står det på hemsidan.

”Socialtjänsten kan komma att föreslå att ni inte bor tillsammans under en kortare eller längre period. Syftet är att säkerställa att barnet får det skydd och stöd det behöver och har rätt till”, står det vidare.

”Eftersom barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot sexuella handlingar är det olämpligt att ni bor tillsammans om barnet är under 15 år. Detta gäller även om ni har gemensamma barn. Både socialtjänsten och migrationsverket kommer arbeta för att ge barnet möjlighet att uttrycka sin egen åsikt, var det ska bo och hur det vill ha det. Det är barnet och den gode mannen som socialtjänsten kommer att samarbeta med och som tillsammans med socialtjänsten kan bestämma om barnet.”

Det finns även ytterligare information under rubrikerna: ”Information till dig som är ny i Sverige, under 18 år och gift” och ”Information till dig som är förälder eller närstående till barn som är gift”.

Under 2018 har alltså Socialstyrelsen producerat en liten folder på fyra sidor på svenska med information som kan lämnas till make/maka om rättigheter för barn i Sverige. Samtidigt som övergrepp på de barn som är gifta i lugn och ro kan fortsätta, natt efter natt i den äktenskapliga sängen.

”Pedofilkampanj”
Informationen har väckt mycket reaktioner på sociala medier, där några kallar det för en pedofilkampanj.

Sverigedemokraterna skriver i ett inlägg:

– Socialdemokraterna röstar emot förslaget om att förbjuda barnäktenskap – säger sig vilja lägga ett eget förslag. Samtidigt släpper Socialstyrelsen en folder med riktlinjer för vuxna som gifter sig med barn.

– För glättigt och för svensk-byråkratiskt. Som om det vore CSN eller vaccination. Och var är ordet fängelse? skriver Tobias Billström (M) på Twitter.

132 gifta barn
Bakgrunden är att Migrationsverkets internrapport från mars 2016 visar att 132 barn, 129 flickor och tre pojkar, sedan augusti 2015 kommit till Sverige som gifta, men att det troligen finns ett stort mörkertal.

I februari 2017 tillsattes en utredning med syfte att ge ett förslag som gör att utländska barnäktenskap inte erkänns i Sverige. I december kom regeringens utredare med sitt förslag: Det skulle bli svårare att erkänna barnäktenskap i Sverige men det handlade inte om något totalförbud. Utredaren hänvisade till den fria rörligheten för EU-medborgare och att ett totalförbud skulle strida mot EU-rätten.

Kör över regeringen
I flera separata motioner har SD och allianspartierna försökt få till ett totalförbud och förra veckan, den 21 mars, skedde en omröstning. S, MP och V röstar för ett undantag men i voteringen röstar en majoritet för ett totalförbud och regeringen körs över.

Resultatet av voteringen har cirkulerat på sociala medier och orsakat en häftig kritikstorm mot regeringen. Socialdemokraterna hävdar då att det är en lögn att regeringen inte skulle vara för ett förbud mot barnäktenskap.

Försöker skriva om historien
Liberalernas  Gulan Avci menar att Socialdemokraterna försöker skriva om historien för att man inte vågar stå för hur man hanterat frågan.

”Här står vi nu och sossarna driver ett fullskaligt krig och försöker ändra historiebeskrivningen … I onsdags hade de chansen att för en gångs skull visa att de menar allvar med sin feminism. Vad de gör nu är faktiskt oanständigt”, skriver Avci.

Hon påpekar att Nederländerna redan har infört ett totalförbud mot barnäktenskap, vilket visar att det är möjligt att införa ett sådant också i Sverige.