Små misstag bestraffas stenhårt. Småföretagarnas Riksförbund riktar hård kritik mot Skatteverkets behandling av mindre företag.

I en debattartikel exemplifierar man med Sarah, vars dröm blev mardröm när Skatteverkets kontrollanter gjorde besök i hennes foodtruck.

Vid en kontroll upptäcktes ett mindre misstag i personalliggaren som gjorde att Sarah fick en anmodan samt att hon fick betala en kontrollavgift. Elva månader senare gör Skatteverket ett nytt besök i Sarahs foodtruck. Då upptäcker de en differens i kassan på 101 kronor. Självklart har Sarah gjort misstag. Två gånger har det inträffat. Hon har och vill göra rätt för sig och Skatteverket hittar inga andra oegentligheter. Det handlar om två, högst beklagliga, men ändå mänskliga misstag, förklarar artikelförfattarna.

Skatteverket beslutade kräva en straffavgift på 25.000 kronor.

För Sarah är det en katastrof, skriver man. Det är få nystartade småföretagare som klarar av en så pass stor oförutsedd utgift.

Småföretagarnas Riksförbund menar att de tjänstemän som utför myndighetskontroll borde känna större serviceanda när de möter hårt arbetande småföretagare. Då hade Sarahs två små misstag inte riskerat att knäcka hennes företag. Skatteverkets kontrollanter borde vara inriktade på en lösningsfokuserad dialog. I stället gömmer de sig bakom sin myndighet och hela dess dignitet.