VÄRDFÄRDSKRIS. Socialstyrelsen varnar nu för fortsatt brist av vårdpersonal runtom i landet. Detta efter en rapport där man har kollat på tillgången till utbildad personal gentemot behovet som finns bland Sveriges landsting. Situationen skiljer sig från plats till plats men den generella bedömningen är att läget är ansträngt.

Sjukvården ansluter sig till den växande listan av välfärdssektorer som slår larm om personalbrist. Bland annat pekar man på bristen av grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor samt specialistläkare. Många verksamma inom vården har gått i pension eller är på väg att göra det. Till detta kommer problematiken med att rekrytera personal till glesbygdsområden.

– Det kommer lite olika förklaringar, som ökade vårdbehov, fler patienter som är multisjuka och att det är en större efterfrågan på vården i dag än vad det kanske var för några år sedan. De rapporterar också stora pensionsavgångar och att det kan vara svårt att rekrytera personal till glesbygdsområden, säger Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen.

Pressen på sjukvården ökar
De senaste åren har trycket på sjukvården ökat i takt med att fler söker vård. Nu oroar sig landstingen för att patientsäkerheten kan bli sämre när man får det allt svårare att få in personal med yrkeserfarenhet i verksamheten.

– Det finns studier som visar att högre bemanning, utbildningsnivå och erfarenhet minskar vårdskador och dödlighet i sjukvården. Det är klart att tillgång till erfaren personal med rätt kompetens är en förutsättning för att ha en säker vård för patienterna, säger Katarina Sandberg.

Regeringens satsning sågas
Statsminister Stefan Löfvén (S) gick i veckan ut och lovade att regeringen skulle öka antalet anställda i vården med 14 000 anställda fram till år 2022 om han får sitta kvar efter valet. Förslaget fick dock snabbt kritik av Vårdförbundet som menar att det inte räcker med att lova fler anställningar om människor inte söker sig till sjukvården för att arbeta.

Istället menar Vårdförbundet att man måste se över villkoren för de som jobbar inom sjukvården. Bland annat nämner man behovet av att kolla på arbetsmiljö, löner och arbetstider. Sjukvården ser ut att bli en av valets stora frågor så fler utspel från partierna är att vänta under valåret.