POLITIK. Det nya utspelet från Socialdemokraterna om att förbjuda religiösa friskolor sågas av Sverigedemokraterna. – Att förbjuda väl fungerande skolor för att några få inte sköter sig är ett skämt, säger Stefan Jakobsson (SD).

Socialdemokraterna vill förbjuda alla religiösa friskolor och omvandla de som redan finns till icke konfessionella skolor. Man uppger att det är ett vallöfte. Förslaget presenterades idag av gymnasieminister Anna Ekström (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S).  Vänsterpartiet har redan tidigare sagt att man vill förbjuda alla religiösa friskolor. S och V räknar säkert med att vallöftet kan få stort stöd hos väljarna eftersom många vill ha bort muslimska friskolor. Sverigedemokraterna menar dock att det är en åtgärd som slår fel.

– Att förbjuda väl fungerande skolor för att några få inte sköter sig och inte följer att utbildningen ska grundas på icke konfessionell grund samt västerländska kristna värderingar, är ett skämt.

Det kommenterar Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.

Granska dåliga skolor
Han säger att SD står fast vid att inga nya skolor skall nyetableras innan de nya reglerna om tillstånd och tillsyn är på plats på Skolinspektionen, som SD tidigare har föreslagit. Dålig verksamhet bör dock granskas under lupp och regleras hårt, men många av skolorna fungerar mycket bra, menar han.

– Många av Sveriges religiösa friskolor befinner sig i topp 100 av skolor när det kommer till betyg och hur de lyckas i de nationella proven.

Stopp för nyetableringar
Istället vill Sverigedemokraterna sätta stopp för nyetableringar av religiösa friskolor tills ett bättre utvärderingssystem är på plats. Man vill även öka kontrollen genom att ge Skolinspektionen 100 miljoner kronor för att öka besöken som inte är föranmälda, med fokus på konfessionella skolor.

På så sätt vill man ge Skolinspektionen muskler att agera med kraft mot de skolor som bryter mot reglerna, samt styra upp verksamheter som inte fungerar. Detta kan exempelvis ske med hjälp av en statligt tillsatt rektor eller indraget tillstånd.

Segregerande
– Skolor som inte följer dessa av SD föreslagna reglerna utan snarare verkar segregerande ska tas om hand med omedelbar verkan med de åtgärder vi föreslagit, säger Jakobsson.

De övriga partierna KD, Centern, Moderaterna och Miljöpartiet vill fortsatt tillåta religiösa friskolor. Liberalerna har samma syn som Sverigedemokraterna, och vill förbjuda nya, men tillåta gamla friskolor.