BOSTADSPOLITIK. De senaste årens kommunala bostadsköp främst till nyanlända invandrare har gjort att Sverigedemokraterna nu föreslår förändringar i lagstiftningen. Rätt att neka kommunen att köpa och att ta ut högre avgift är två av förslagen.

Under flera år har kommuner köpt bostadsrätter på den privata bostadsmarknaden. På senare år har det främst handlat om att ordna boende åt nyanlända invandrare. Detta utifrån bostadskravet i anvisningslagen som tvingar kommuner att ta emot en viss kvot nyanlända invandrare. Kommuners bostadsköp kostar miljoner i skattepengar och dessutom budar man också ofta mot kommunens egna invånare.

Förutom att detta påverkar marknaden möjliggör samtidigt lagen att bostadsrättsföreningar tvingas mot sin vilja att godkänna kommuners bostadsköp och att de blir en del av föreningen.

Roger Hedlund, SD:s bostadspolitiska talesperson, säger att föreningsfriheten är viktig och att SD anser att bostadsrättsföreningar själva bör få avgöra vilka som ingår i föreningen.

–  När kommuner köper bostäder så är det svårt för föreningarna att ha koll på vilka som bor där. Föreningsgemenskapen går också förlorad när det gäller boende och ansvar för fastigheten.

Rätt att neka
Sverigedemokraterna föreslår därför förändringar: En bostadsrättsförening ska ha rätt neka en kommun att köpa bostadsrätt. Bostadsrättsförening ska även ha rätt ta ut en förhöjd hyra av kommunen, då bostadsinnehavaren inte kommer att bidra till föreningen och vara med i det gemensamma ägandet som bostadsrätt innebär.

SD föreslår även att en utredning tillsätts för att se över hela systemet med kommun- och landstingsköp av bostäder. Bland annat om budgivning från kommun eller landsting ska tillkännages till andra budgivare under budgivningen. Samt om kommunen endast ska ges möjlighet att köpa bostäder som har ett fast pris.