Det är ett utmärkt att Socialdemokraterna vill totalförbjuda mobiler i klassrummet. Det räcker inte att rektor har den möjligheten. Disciplinproblemen i skolorna är så utbredd att skolpersonal inte kan upprätthålla ett förbud på egen hand, utan behöver lagen och riksdagen i ryggen.

Sverige har förmodligen världens stökigaste studiemiljöer. Elever kommer ofta försent, man surfar på mobilen och ljudnivån i klassrummen är ofta så hög att det inte går att bedriva studier.

Detta drabbar främst elever från familjer utan studievana. Redan i tonåren förstör nuvarande kaotiska skolmiljöer elevers möjlighet att göra klassresor från beskedliga utgångslägen till höga positioner i samhället. Om man inte har lärare som med auktoritet kan leda studierna i klassrummet, signalerar vuxenvärlden att studier inte är viktiga.

Lärarna måste få tillbaka makten över skolan. För detta krävs i nuvarande kaotiska situation att de får full uppbackning från politiken. Ett sådant sätt är att med lag tala om att elever inte har rätt att använda mobiltelefon i klassrummen.

I ett försök att visa en tuffare sida har Socialdemokraterna nu, genom skolminister Anna Ekström gjort utspel om att partiet nu vill att ett mobilförbud i svenska skolor ska bli lag. Detta så att skolmiljön ska bli lugnare och mindre stökig.

Skolor som försöker genomföra mobilfria lektioner har infört system med så kallade mobilhotell – en låda där eleverna får lägga telefonerna för dagen och sedan plocka med sig den hem efter skoldagens slut. Men frivilliga lösningar fungerar i vissa, redan skötsamma miljöer.

Därför är det riktigt att förbjuda mobiltelefoner i skolan i svensk lag.

Mindre smart av ministrarna var att redan när de presenterar förslaget, tala om under vilka omständigheter mobiler ändå ska få användas i klassrummet.

– Om läraren bedömer det ska en elev kunna få ha en mobiltelefon, till exempel om en elev har en förälder som är sjuk och behöver nå sitt barn, säger Anna Ekström enligt Nyheter24.

Det ger intryck av att Ekström inte riktigt tror på förslaget. Och tittar man till Socialdemokratiska ungdomsförbundet använde de i förra valet en valaffisch som propagerade mot förbud (del av affischen syns ovan).

Lite löjligt blir det också när SSU:s ordförande Philip Botström plötsligt, efter att i åratal kampanjat hårt mot mobilförbud, nu tycker förslaget är ”bra!”.

Socialdemokraterna är inte särskilt skickliga på att dölja att förslaget är ett valutspel, inget mer. Mobilförbudet sitter inte bekvämt för de vänsterkrafter som vill bryta sönder alla normer och sänka alla auktoriteter.

Men utspelet är ändå ett tecken i tiden. S fångar upp vart vinden blåser. Och vinden blåser åt helt rätt håll. Väljarna borde däremot fundera över vilka partier som drivit igenom flumskolan – och vilka som är bäst på att försvara normer, traditioner och ansvar.