BOSTADSKRISEN. Ebba Östlin (S), kommunalråd i Botkyrka, anser att svenskar ska diskrimineras. Nyanlända ska gå före i bostadskön, för de är ”mer utsatta”. Det säger hon om och om igen i en intervju i SVT angående att nyanländas bostadskontrakt sägs upp i kommunerna efter de två etableringsåren. – Det finns olika förutsättningar för olika grupper att stå i kö eller att köpa sig en bostad, säger hon.

Media har nu fyllts med artiklar där nyanlända familjer i Lidingö är uppsagda och ska tvingas flytta ut ur lägenheter. Artiklar där det framhävs hur integrerade familjerna är, att vissa är akademiker, har lärt sig svenska och deras ”högsta önskan” nu är att få ett jobb. De uppges vara oroliga för framtiden och hade inte fått reda på detta innan. Inga motsvarande snyftreportage görs om hur det är för bostadslösa svenskar.

De nyanlända sägs upp för att de två etableringsåren har gått, då kommuner har varit tvingade att ge dem bostäder genom den nya anvisningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016. Kommunernas statsbidrag tar slut i och med det och hyresgästerna ska under två-årsperioden ha skaffat sig jobb och bostad och ska klara sig själva. Nu gäller samma villkor som för svenska medborgare, som har betalat skatt, bott länge i kommunen och där även många är barnfamiljer.

Svenska familjer på gatan
I flera fall tidigare, som visserligen är från 2016, har Lidingö kommun satt svenska barnfamiljer på gatan. En ensamstående mamma som bott tolv år i kommunen hänvisades till vandrarhem, samt en pappa med två barn, födda och uppvuxna i Lidingö, som hade ett korttidskontrakt, gavs samma besked. Beskedet från kommunen då var att en nyanlända behövde bostäderna.

Detta är fallet med många svenskar över hela landet, i en bostadssituation som är mycket svår, bland annat till följd av att kommuner prioriterat nyanlända. Enligt SKL kommer alltfler kommuner att säga upp kontrakten och att det kommer att förvärras i höst. Man räknar med att 70 000 nyanlända gått klart etableringen i år.

Stupstock
Men det anser alltså inte bland annat Ebba Östlin (S), som kallar det för stuptock när kommuner avslutar kontrakten. Hennes förståelse ligger hos de nyanlända. De 300 man tilldelats har fått permanenta boenden. Svenskar klarar sig alltid.

– Det moderaterna gör är att de skapar en enorm utsatthet, där människor får gå över till svartkontrakt som inte bidrar till att bygga det svenska samhället, säger hon i SVT Agenda.

Kriminella gäng
Utsattheten gynnar parallellsamhällens utbredning och skuldsättning till kriminella gäng, menar Ebba Östlin.

Det finns en lång bostadskö även i Botkyrka. Varför ska nyanlända gå före?
– Det finns olika förutsättningar för olika grupper att stå i kö eller att köpa sig en bostad.

– Man har haft olika förutsättningar när man kommer ny till Sverige eller när du är är ung, då kan du inte ha sex år i bostadskö som det faktiskt tar för att få en bostad, då måste vi ha system för att man ska kunna komma in och ha ett tryggt boende, säger Östlin.

Likabehandlingsprincipen
Debattmotståndaren Carina Wutzler (M), kommunalråd i Vellinge, där man resonerar på samma sätt som politikerna i Lidingö, säger om Ebba Östlins resonemang:

– Jag hävdar att man bryter mot lagen där man säger att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika. Jag kan inte se dem i ögonen som har stått i en bostadskö i sex år.