Sverige har inte bara färre poliser än andra europeiska länder, antalet anställda poliser minskar för varje år. Vi har idag färre poliser än på tio år.

Statsminister Stefan Löfven har upprepade gånger lovat fler poliser, men i verkligheten har antalet minskat under hans tid som statsminister. Ändå har Löfven viftat bort kritiker.

– Men att plötsligt bara skrika att det är kris i hela polisorganisationen, det tycker jag är att gå för långt, har statsminister Stefan Löfven (S) svarat när det påpekats att avhoppen från polisyrket är enormt.

Men faktum är att polistätheten i Sverige tillhör Europas lägsta och den sjunker. Polistätheten 2017 var den lägsta på tio år. Då hade Sverige 195 poliser per 100.000 invånare, vilket kan jämföras med 216 poliser år 2010. En minskning med hela 10 procent. Var tionde polis är avvecklad. Det visar sammanställning som Kristoffer Örstadius gjort i DN.

Nuvarande nivå är ungefär densamma som 2006-2007 när den borgerliga regeringens satsning på fler poliser inleddes. Under Löfven har den satsningen nu neutraliserats och rullats tillbaka.

Detta blir särskilt allvarligt eftersom Sverige redan tillhör länderna med minst antal poliser. De 195 poliserna per 100.000 inv kan jämföras med 450 i Portugal, och över 300 i länder som Belgien och Österrike.

Dessutom är risken stor att Sverige kommer att ha än färre poliser framöver. Antalet poliser som säger upp sig ökar. Utbildningsplatserna på polishögskolorna står tomma. Förra året slutade 545 poliser under 63 år, vilket motsvarar nästan tre procent av alla poliser som inte är nära pensionsåldern.

Förmildrande omständigheteter kan alltid lyftas fram i denna typ av sammanställningar, som att antalet civilanställda inom polisen inte minskat i samma takt. Att yngre poliser oftare är borta i föräldraledighet och vab. Men det ändrar inte helhetsintrycket: polisen är under avveckling. Om 10 procent försvinner var tionde år, som under de senaste decenniet, är polisen avvecklad om 90 år.