Idag antog Europaparlamentet betänkande av Peter ”Nalle” Lundgren (SD) med röstsiffrorna 604 för och 80 emot. Det rör transportpolitik, såväl ökad vägsäkerhet och att effektivare bekämpa kriminalitet i trafiksektorn.

Peter Lundgren sa i kammaren att han tog på sig att vara rapportör för betänkandet så att han kunde se till att EU accepterar det svenska utbildningssystemet för yrkesförare i tung trafik.

Men betänkandet innehåller, som alltid i EU, en stor mängd regelverk. I sitt anförande i kammaren betonade Lundgren vikten av att skapa en databas för körkort, så att trafikpolisen vid vägkontroller ska få bättre möjligheter att upptäcka falska körkort från andra EU-länder.

Också när det gäller vägförhållanden på grund av ”extremt väder”, vilket i EU är lika med snö och minusgrader, fanns det skäl för en nordbo att se över Brysselbyråkraternas förslag. Nu ingår att lastbilar som kör i vinterväglag i norra Europa inte bara ska ha vinterutrustning utan förarna också kunna hantera dem.

*

Se mer: Lundgrens anföranden i EU-parlamentet. Se: Europaparlamentets betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))