”Etableringsjobb” kallas det nya förslaget som ger nya bidragsmiljarder till nyanlända. Svenskar betalar skatt på sin lön. Migranter får skattefria bidrag för att gå till arbetsplats.

Svenska medborgare ska ge bort sin lön till staten, som i sin tur ger bort pengarna till dem som inte är svenska medborgare, som inte bedyrat sin lojalitet till samhället och som aldrig bidragit med något till landet.

Varför ska svenska medborgare ge bort sin välfärd till människor från andra delar av världen? Varför??!

Och varför är politiker i de gamla partierna så måna om utländska medborgare, medan man struntar i att svenska medborgares trygghet snabbt avvecklas och ersätts med hot, våld, sämre sjukvård, sämre omsorg och att de alltför få lediga bostäderna går till andra än de som vuxit upp i landet?

Regeringen presenterade igår den nya ”reform” som ska skicka ännu fler miljarder av skattebetalarnas medel till utländska medborgare. Den kallas ”etableringsjobb” och innebär att företag bara behöver betala totalt 8.400 kr/mån för den nyanlände som anställs. Staten ska till den anställde betala ut 10.000 kr/mån. Lägg märke till det: betala ut. Vi svenska medborgare får betala in till staten. Vi ska dessutom bära arbetsgivaravgifter, som på 18.400 kr blir 5.800 kr/mån, något som migranter naturligtvis inte heller behöver betala till socialförsäkringssystemet. Snacka om friåkare i svenska välfärdsmodellen.

Detta upplägg strider mot filosofin om samhällskontraktet som varit grundläggande för alla nationer i västvärlden sedan 1600-talet. Samhällskontraktet innebär att staten får beskatta medborgarna, mot att staten garanterar medborgarnas trygghet och säkerhet. Det finns ett ömsesidigt avtal med rättigheter och skyldigheter.

Nu friskriver regeringen nyanlända från alla skyldigheter, medan medborgarna ska betala utan att få den välfärd man betalar skatt för.

Det är inte bara ett orättvist tänkande som ligger bakom migrationspolitiken, utan ett brott mot samhällskontraktet som obönhörligen innebär att man bryter sönder sammanhållningen och gemenskapen i landet. Vissa människor har – i strid med det Per Albin Hansson ville uppnå med folkhemmet – nu blivit politikens kelgrisar (migranter) och andra har blivit dess styvbarn (svenska medborgare).

Regeringens politik är motsatsen till folkhemmet. Den är djupt orättfärdig och en attack mot svenska folket.