Växjöpolitikerna tar inte ställning till böneutrop från moské i staden. Istället överlåter man på polisen att avgöra ansökan. Det har kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutat. I nämnden sitter ingen från Sverigedemokraterna.

Det blir polisen som får fatta slutgiltigt beslut om böneutrop i Växjö, utifrån de ljudnivåer som kommunen anger. Detta beslutade kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd vid sitt möte på tisdagen.

Nämndens ordförande, Tobias Adersjö (MP), säger att politikerna rekommenderar polisen ”att ta kontakt och höra grannar innan de fattar sitt beslut i ärendet”.

– Det lagrum vi utgår från, miljöbalken, tar ingen hänsyn till ljudutsändningens innehåll och budskap. Vårt yttrande handlar alltså enbart om ljudnivå och ansvar för att följa de riktvärden som finns, sade Adersjö (MP) i pressmeddelande.

Därmed återger han vad kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör tidigare sagt i mer direkta ordalag.

– Vi gör ingen skillnad på om det är böneutrop eller om det är glassbilen, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören i Växjö till SR.

– Vi kollar om ljudnivåerna är höga eller låga och om det är ofta. Och om de kan vara en olägenhet, en negativ påverkan på vår hälsa. Miljö- och hälsoskyddskontoret lägger sig inte i budskapet i det som söker tillstånd.

Politikerna i Växjö reducerar den kontroversiella ansökan om böneutrop till en teknisk frågan om oljud, trots att det nyligen avslöjats att moskén sprider ytterst extrema budskap, Hets i Växjömoské.

Nämnden som inte vill ta ställning består av 11 ledamöter: 4 S, 1 MP, 1 V, 3 M, 1 C och 1 L.

Polisen har inte givit några besked om när man kommer att fatta beslut om moskéns ansökan om att få göra böneutrop.

*

Se mer: Världen idag i Polis i Växjö avgör böneutrop, SR i Vi tittar bara på ljudnivåerna, Samtiden i Moské söker tillstånd för böneutrop i Växjö.