Två centerpartistiska nämndemän i Solna tingsrätt friade en man därför att han kommer från bättre familj än kvinnan som anmält misshandel. Nu stöder en MP-nämndeman de centerpartistiska nämndemännen, som han menar har gjort en korrekt bevisvärdering.

MP-nämndemannen Robert Ahl (MP), som dessutom är vice ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden i Sundbyberg, går ut med sitt stöd till C-nämndemännen.

– Hela den här historian är uppdiktad antingen för att hitta på något för Centerpartiet eller mot henne. Jag har ju läst domen. Som nämndeman tar man ställning till om de bevis som presenteras är tillräckliga för en fällande dom och det är vad man gjort här, säger han till Expressen.

– Det är frågan om bevisvärdering, det är ingen fråga om vilka åsikter eller andra värderingar man har. Man har bara bevisen att ta ställning till.

Därmed menar Ahl att domstol ska utgå från vilken familj och klan den misstänkte kommer ifrån. Tillhör han ”en bra familj” ska han bli trodd. Den som tillhör en mindre bra familj eller släkt får räkna med att möta lägre tilltro av domstolen.

Detta är en logik som kommer från Mellanösterns klankultur. Människor tillhör släkter, och döms inte som individer.

Frågan är om Centerpartiet och Miljöpartiet börjat acceptera Mellanösterns kultur, eftersom Sverige ju inte har någon egen kultur.