ISLAM. Växjö moskés ansökan om böneutrop på fredagar har väckt uppmärksamhet och motstånd. Nu framkommer att moskén redan har sänt böneutrop i högtalare under flera år utan tillstånd. Polisen förbereder en polisanmälan.

Det har förekommit utrop i högtalare utan polistillstånd i Växjö i samband med avslutningen av fastemånaden Ramadan. Grannar berättar för SR Kronoberg att de har störts av böneutropen. Vid minst två tillfällen tidigare har böneutrop utan tillstånd genomförts i Växjö.

Polisen förbereder därför en polisanmälan om brott mot ordningslagen.

– Det här är allvarligt när en organisation begår ett brott.  Det kan handla om att det blir böter eftersom Växjö Islamiska förening inte sökt tillstånd, säger Ola Severinsson som jobbar med frågan på polisen.

Senast polisen gav tillstånd var 2014. Men trots det har utrop i samband med firande av Eid al-fitr, avslutningen på fastemånaden, genomförts utomhus både 2016 och 2017 i högtalare, vilket är brott mot ordningslagen.

En åklagare ska nu avgöra vad som händer med det misstänkta brottet.

Hundratals mail
Det finns ett uttalat motstånd mot böneutropen. Växjös kommunalråd Anna Tenje (M) har bett Stiftelsen Växjö muslimer att dra tillbaka sin ansökan. För det har hon kritiserats av Amnesty International.

Miljökontoret i Växjö har fått in ungefär 300 mail med negativa synpunkter om det föreslagna böneutropet där man vill påverka beslutet som ska fattas om några veckor. Miljö – och hälsoskyddsnämnden ska nämligen yttra sig till polisen angående böneutropen.

Finns inte längre
Men miljö- och hälsoskyddskontoret kommer inte att ta hänsyn till synpunkterna inför beslutet.

– Nej, för de har inte med miljöbalken att göra, utan de hänvisar till annan lagstiftning, säger Madeleine Karlsson på kontoret.

Brevskrivarna hänvisar till Religionsfrihetslagen (1951:680) som säger att alla har rätt att fritt utöva sin religion, bara man inte stör eller skapar allmän förargelse. Den lagen gör det omöjligt med muslimska böneutrop i Växjö, menar man.

Upphävd lag
– Just den lagen är upphävd, så den säger ingenting, säger Magnus Bengtsson, chefsjurist på Växsjö kommun.

Istället är det Regeringsformen och Europakonventionen som gäller. Men inte heller de stöder ett nej till böneutrop.

– De skyddar mot att det allmänna inte påtvingar en religiös uppfattning. Men det här är ett trosförbund, vilket som helst, som vill nu utöva detta på ett visst sätt.

Inte skyddad
Han liknar det vid ett politiskt parti som vill ha en valkampanj och vill spela reklamjinglar eller framföra ett politiskt budskap.

– Jag är skyddad mot att tvingas in i ett polistiskt parti men jag är ju inte skyddad mot att slippa får höra politisk propaganda eller för den delen religiös propaganda.

Polisen tar beslut efter att förslaget varit ute på remiss. De tar inte hänsyn till budskapet utan hur högt det låter.