En islamist i Socialdemokraterna. En islamist i Moderaterna. En islamist i Miljöpartiet. En islamist i Centerpartiet. Och en till och en till. Islamister överallt! Ja, det kallas också Det Nya Sverige.

Om man tar emot hundratusentals migranter från islamvärlden, där det finns många islamister, så kommer vi också att få islamister här. Det borde vara självklart. Men tydligen så är etablissemangspolitikerna förvånade över resultatet av sin egen politik. Varför gjorde man inte en ordentlig analys av konsekvenserna innan man bestämde sig för att massinvandring från islamvärlden var en bra idé? Det är ett helt land ni slarvar med.

I Solna satt centerpartisten och islamisten Ebtisam Aldebes som nämndeman i Tingsrätten. Man visste att hon var islamist. Hon hade öppet pratat i TV om hur hon ville ha sharialagar. Hon föreslog att muslimer skulle ha möjlighet att söka dispens från svensk arvsrätt och familjerätt. En son skulle ärva 2/3 medan en dotter 1/3. Det är knappast något som står i C:s partiprogram. Ändå lät man henne hållas. Hon sattes på riksdagslistan inför förra valet 2014. Shariaanhängaren hade kunnat bli lagstiftare.

Sedan blir man alltså förvånad när Aldebe delade ut en ”shariadom” mot en kvinna som anklagade sin man för misshandel. Kvinnan var inte trovärdig eftersom en ”fin flicka” hade vänt sig till släkten, menade Aldebe och en annan nämndeman, också han från C.

Efter att ”shariadomen” blivit känd uteslöts Aldebe ur C och partiet har känt sig nödgat att ta avstånd från sharialagar på sitt Twitterkonto! Tydligen så var det inte självklart. Vem vet, vi lever ju i Det Nya Spännande Sverige där allt är möjligt!

Det underliga och motsägelsefulla är att Centerpartiet säger sig ta avstånd från sharialagar samtidigt som man aktivt har verkat för massinvandring från islamvärlden. Centerpartiet gick 2011 ut med ett idéprogram där man föreslog att Sverige skulle öppna gränserna helt. Och i teveprogrammet Agenda hösten samma år förklarade Annie Lööf att ”vi verkar för fri rörlighet och frihet oavsett vem man är och vilken bakgrund man har”. Oavsett vem man är.

Stödet för sharialagar är betydande i de länder som invandrarna kommer ifrån, som till exempel Syrien, Irak, Somalia och Afghanistan. Massinvandring från dessa länder torde därför innebära att sharia får mer inflytande i det svenska samhället. Det är inte gammelsvenskar som i stora skaror plötsligt börjat digga sharia. Islam är den minst omtyckta religionen i Sverige.

I korthet: ju mer invandring från islamvärlden, desto mer islamism i Sverige. Massinvandring lika med massislamism.

På Twitter skriver Annie Lööf:

”Förfärlig dom i Solna. Hårresande resonemang och värderingar som inte platsar i en rättsstat. Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti. C:s politik bygger på alla människors lika rätt och värde, och likhet inför lagen. På morgonen har vi aktualiserat uteslutningsärenden.”

Dessa värderingar har ”ingen plats” i ert parti. Okej. Men om du inte diggar sharia, hur kommer det sig då att ditt parti aktivt har påhejat massinvandringen från islamvärlden? Hur ser det ut med alla människors lika värde och likhet inför lagen i Somalia och Afghanistan? Eller har Annie tänkt att Centerpartiet ska bygga en mur omkring sig medan resten av Sverige islamiseras? Partiet ska skyddas från islamisterna, men landet ska lämnas skyddslöst. Vill inte det inkluderande och öppna partiet ”spegla mångfalden” i Det Nya Spännande Sverige som man har varit med och skapat?

Det behöver inte nödvändigtvis ha något samband, men Ebtisam Aldebes make Mahmoud Aldebe är sedan flera år tillbaka ett känt namn inom den islamistiska rörelsen i Sverige. Redan 2006 – han var då ordförande i Sveriges Muslimska Förbundet – krävde han att svenska lagar skulle anpassas efter sharia. Han krävde bland annat att kommunala skolor skulle undervisa muslimska barn i islam, könssegregerad simundervisning, halalslaktat kött och en moské i varje kommun. Tre år efter de öppna kraven på sharia, år 2009, nominerade Stockholmscentern honom till riksdagsledamot.

Att utesluta islamister ur sitt parti är inget långsiktigt sätt att bemöta islamismen. När antalet människor med dessa värderingar och trosuppfattningar växer, kommer de så småningom att bilda egna partier. Det första man ska göra om man verkligen vill hindra islamismens spridning i Sverige – och inte bara i sitt eget parti – är att införa en förnuftig och ansvarsfull invandringspolitik. Men det vill inte Annie Lööf ha. Därför klingar hennes ord om oacceptabla värderingar falskt. Och Centerpartiets avståndstagande från sharia är lika ihåligt.

Centerpartiet säger sig stå för en vision om ett Sverige som ett liberalt samhälle där mänskliga fri- och rättigheter värnas, men i praktiken har man i år efter år hejat på en massinvandring från islamvärlden som lett till en accelererande islamisering av Sverige. Kommer ett Sverige med stort islamistiskt inflytande att vara liberalt? Man säger att man vill en sak för Sverige, men de verkliga konsekvenserna av ens politik leder till någonting annat.

Vi vet att man i invandrartäta utanförskapsområden röster vänster. Och förra året skrev Alen Musafendic en rapport för Timbro: ”Varför röstar Sveriges muslimer inte borgerligt?”. Han resonerar där om varför unga muslimer röstar vänster. En fortsatt ansvarslös invandringspolitik kommer alltså att underminera Centerpartiets egen ställning. Lööf för väljarna bakom ljuset när hon lovar både massinvandring och ett liberalt, borgerligt samhälle.

I en debattartikel Aftonbladet den 2 februari, ”Vi ska sätta stopp för SD:s inflytande”, varnar Lööf och partisekreteraren Michael Arthursson, för ”populistiska krafter”:

”Men nu ser vi värdegrunden hotad av nationalistiska och populistiska krafter.”

Jaså, den goda värdegrunden är inte hotad av islamismen? Den islamism som kunnat slå rot och växa i vårt land till stor del på grund av Alliansens invandringspolitik. Det förfall vi ser i landet med kriminella gäng, islamisering och jihadister, går inte att skylla på ”populistiska krafter”. Nej, det är politikerna med ”god värdegrund” som är skyldiga. Deras ”humana” politik har gjort Sverige mer inhumant.