Ann Heberlein (M) är ingen toppkandidat och har inget inflytande över Moderaterna, som faktiskt agerat aktivt för att böneutrop ska få ske. I riksdagen har SD inte fått något stöd från M i förslag som avser att hindra islamisering.

I spåren av massmigrationen från Mellanöstern växer nu moskéerna, föga förvånande, som svampar ur marken. Mellanösterns konflikter flyttar därmed till svenska bygder, när intressen från exempelvis Saudiarabien markerar sin närvaro i förorterna. En aktuell fråga är om böneutrop dessutom ska höras från minareterna.

Riksdagskandidaten Ann Heberlein (M), har föredömligt tydligt tagit ställning mot böneutropen bland annat med argumentet att det strider mot religionsfriheten att påtvinga allmänheten religiös förkunnelse i det offentliga rummet. Gott så, men Heberlein är inte en toppkandidat för M och är i sammanhanget närmast att betrakta som fri debattör. Moderaternas track record vad gäller islamisering i allmänhet och böneutrop i synnerhet lämnar nämligen en del övrigt att önska.

Den enskilt största faktorn bakom islamiseringen är förstås massmigrationen från muslimska länder. Denna har Moderaterna lidelsefullt försvarat fram till 2015, utan att de individer som sitter i den nuvarande partiledningen protesterade. Sedan dess har man försökt att vara både för och emot samtidigt, några entydiga besked går inte att få. För övrigt går man till val tillsammans med Centerpartiet, som envist håller fast vid sin liberala linje i dessa frågor.

Men det är faktiskt betydligt mer än så. I Botkyrka lanserades under 2013 ett så kallat medborgarförslag om böneutrop, som just exakt Moderaterna aktivt drev igenom, medan Sverigedemokraterna i Botkyrka tappert kämpade emot. Från Moderaternas sida var detta en medveten strategi för att plocka muslimska röster. Något liknande uppdagades 2010, då Moderaternas medlemsantal i Rinkeby rusade i höjden. Nya medlemmar av somalisk härkomst uppgav för Rapport att de i utbyte mot medlemskap hade blivit lovade en moské.

Var detta olycksfall i arbetet eller en medveten strategi att med partiledningens goda minne plocka åt sig sin andel av de nya väljarna? I vilket fall som helst försvarar Moderaterna i Botkyrka fortfarande böneutropen.

Den största skandalen måste ändå vara att man släppte fram islamisten Abdirizak Waberi, som alltså satt i riksdagen för partiets räkning så sent som förra mandatperioden. Dessförinnan hade han varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige och hade dessutom varit mycket öppen med sin minst sagt traditionella, för att inte säga medeltida, religionsuppfattning. Moderaterna tyckte att han passade utmärkt som suppleant i försvarsutskottet.

Bra rekrytering! Eller kanske inte? Parallellt med riksdagsuppdraget var Waberi rektor vid den islamiska Römosseskolan i Göteborg, som anmälts för de mest besynnerliga saker och som vid upprepade tillfällen har fått kritik av Skolinspektionen. Samma förening planerar nu en liknande skola i Borås.

I riksdagen är bilden entydig. Sverigedemokraterna har inte fått tillstymmelse till stöd för sina återkommande markeringar mot islamisering från något annat riksdagsparti. Ann Heberlein förtjänar alltså allt stöd för sina utspel, men hon har gått med i partiet som drev fram böneutrop i Botkyrka och som gjorde en islamist till riksdagsledamot, men som inte tar i islamkritiska SD med tång.

Det blir (M) som i moské tills motsatsen bevisats.