I veckan har en kupp avslöjats i Bryssel. EU:s mäktigaste chefstjänst tillsattes på ett sätt som helt saknar insyn och beredning. Plötsligt var tidigare innehavare utbytt. Och den nye generalsekreteraren, Martin Selmayr, skrev brev direkt till kommissionens 32.000 anställda, något som antyder att han tagit makten i EU.

Det hela började kl 9.30 den 21 februari då de av medlemsländerna utsedda 28 kommissionärerna kallades till möte med ordförande Jean-Claude Juncker. Där meddelade han att hans stabschef Martin Selmayr borde utses till biträdande generalsekreterare för EU-kommissionen, en tjänst som var vakant. Det kom plötsligt och oförberett, men Juncker intygade att alla var med på upplägget.

Så fort kommissionärerna beslutat godkänna Selmayr som biträdande generalsekreterare, meddelade Juncker att generalsekreteraren Alexander Italianer hade lämnat in sin avskedsansökan. Därför ska Selmayr tillträda som generalsekreterare, EU:s högste byråkrat, från 1 mars.

– Vi var helt chockade, säger en kommissionär till brittiska Spectator – under förutsättning om anonymitet (vilket visar hur svag ställning kommissionärerna har – de vågar inte stå för sina åsikter offentligt mot de egna tjänstemännen).

Redan kl 9.39 skickade Junckers stab ut ett mejl med inbjudan till snabbt inkallad presskonferens till kl 10.30 där Juncker meddelade journalistkåren att EU fått en ny högste tjänsteman, Martin Selmayr.

I Spectator frågar man sig varför ingen kommissionär ifrågasatte agerandet, och konstaterar att dessa kanske tänker på sin fallskärm. Selmayr har, lämpligt nog, signalerat att han är villig att förlänga fallskärmarna från två till tre år efter avgång. Fallskärmarna uppgår till €13.500/månad (130.000 kr/mån skattefritt).

Tidskriften rapporterar också att Selmayr skickat ut meddelanden direkt till hela personalen på 32-33.000 anställda, något som brukat vara förbehållet ordföranden. Det tolkas som att Selmayr ser sig som den nye bossen i EU.

I EU-parlamentet har Nigel Farage inte skrätt orden om att maktmyglet i EU har nått nya nivåer.

– Tillsättningen av en tjänst med en månadslön på över €20.000 (nära 200.000 kr/mån) har skett utan öppenhet eller insyn. Selmayrs foto var uppe på kommissionens websida redan före mötet hade beslutat om tillsättningen, bra gjort! Medborgarna behöver veta att kommissionen är Europas regering. Den är inte folkvald och väljarna kan inte avsätta den, ändå stiftar den lagar. Detta är Junckers favoritbyråkrat, en fanatiker som nu är den mäktigaste byråkraten i världen. Det är ett exempel på nepotism och maktmissbruk, sa Ferage.

Flera partigrupper har reagerat på den kuppartade tillsättningen av Martin Selmayr. Utöver EFDD där Sverigedemokraterna och Nigel Farage’s Ukip ingår, har liberala ALDE-gruppen, vänstergruppen GUE/NGL, högerkonservativa ECR, gröna G/EFA, ultranationalistiska ENF och oberoende gruppen NI framfört att den här tillsättningen rubbar förtroendet för kommissionen som helhet. De kristdemokratiska/moderata EPP och socialdemokratiska S&D sluter dock upp bakom Juncker och myglandet.

Man kan fråga sig varför denna kupp och kritiken mot den inte fått större uppmärksamhet i Sverige. Medierna har på sin höjd publicerat notiser om den. De gamla medierna verkar stå på byråkratins och maktens sida.

– I detta ryms det avgrundsdjupa demokratiproblem som är svenskens relation till EU-politiken: den existerar praktiskt taget inte. Just nu rapporterar våra medier energiskt om ett fyllnadsval till den amerikanska kongressen i Pennsylvanias artonde distrikt. Men de verkar över huvud taget inte känna till ett storbråk om den man som styr över 32.000 byråkrater i det organ som föreslår lagar, verkställer beslut och upprätthåller fördragen i den union vi själva ingår i, skriver Johan Ingerö i Smedjan.

Utöver att medierna visar ointresse av att granska EU-byråkratin är det också märkligt att så många svenska partier känner så lite oro över att unionen styrs med mygel, mutor och gentjänster.

– Martin Selmayr är nu ansvarig inför ingen. Och han har självfallet snabbt konsoliderat sin makt. Hans kontor har flyttat nära ordföranden. Han kommer av allt att döma ställa den hittills oberoende juridiska avdelningen (European legal service) under hans befäl. Allt Selmayr nu behöver är en ny ordförande som är lika lättstyrd som Juncker har varit, så kommer han att ha nått målet att före hans 50-årsdag, och utan att någonsin ställt upp i ett val, ha blivit den mäktigaste personen i Europeiska unionen, skriver Jean Quatremer i Spectator.

*

Se mer: Spectator i A very EU coup: Martin Selmayr’s astonishing power grab, Daily Express lägger upp video med Farage anförande, Smedjan i Stormen runt monstret