IT-SKANDALEN. I den svenska folksjälen är tilltron till ämbetsmannatraditionen stark, men i verkligheten saknas såväl kompetens, ledarskap och analysförmåga som strategiskt tänkande bland generaldirektörer och hos regeringskansli. Det är intrycket efter Konstitutionsutskottets förhör idag av Transportstyrelsens tidigare ledningar.

Störst intresse väckte naturligtvis sparkade generaldirektören Maria Ågren, som i smyg fick strafföreläggande på 70 dagsböter för vårdslöshet med hemlig uppgift. Varför hon undgick åtal, trots att hon bröt mot tre lagar när hon utkontrakterade myndighetens känsliga IT-drift till icke-säkerhetsklassade tekniker utomlands, har inte KU tagit upp. Låg regeringen bakom att åtal inte väcktes för lagbrotten, i syfte att mörklägga IT-skandalen? Regeringen försökt i vilket fall dölja lagbrottet när generaldirektören sparkades.

Maria Ågren berättade under utfrågningen i KU att hon inte förstod att det var ett lagbrott när avsteg gjordes från tre lagrum i och med att it-driften lades ut på ny entreprenad i utlandet.

– Jag uppfattade först att det var tidsbegränsade dispenser, man kan göra så ibland, säger hon.

Av utfrågningen framgår att man på myndigheter kan ta lätt på svenska lagar. Till Ågrens försvar kan sägas att hon var ny på posten, men hon var inte ny som generaldirektör. Att hon inte brydde sig om att fråga myndighetens chefsjurist, utan utgick ifrån att it-teknikerna kunde lagarna, visar på en nonchalans inför lagarna som är frapperande.

En ämbetsman i staten borde veta att man inte får bryta mot lagarna.

Av Ågrens företrädare som generaldirektör Staffan Widlert, som också förhördes idag, framgick att tidsramarna var pressade i upphandlingen, men att han medvetet valt att inte bli informerad om upphandlingens villkor, exempelvis visste han inte att tre av fyra offerter innebar att säkerhetsklassad data i mycket stor mängd skulle skickas utomlands.

Det är skrämmande att en myndighetschef medvetet låter bli att informera sig om viktiga aspekter i den verksamhet han ska leda. Hur i hela världen kan någon tro att man kan leda en verksamhet med händerna för ögonen? Han borde ha förstått att upphandlingar av stora system självklart har allvarliga säkerhetsaspekter, som han borde ta ansvar för.

Men det blir än värre för hans efterträdare Maria Ågren som inte ens blev säkerhetsklassad, och hade därför ingen rätt att ta del av hemlig information. Hur skulle hon kunna leda verksamhet hon inte får veta något om?

Hemlighetsmakeriet (ett klumpigt sådant) har paradoxalt nog resulterat i ett av de värsta säkerhetsskandalerna i Sveriges moderna historia.

Ingen på Transportstyrelsen visste vem som fick tala med vem om säkerhetsklassad information, därför sa ingen någonting till någon. Alltså förstod inte verksledningen effekten av att göra lagbrott kring dataregistren. Institutionaliserad inkompetens, kanske man kan kalla det.

Nu var detta inte hela skälet till att säkerhetsklassad information i gigantisk omfattning hamnade utomlands. Hade Ågren följt lagen, hade hon inte skrivit på det famösa beslutet att göra ”avsteg” från flera lagar.

Widlert fick hypotetiska frågan vad han skulle gjort annorlunda om han varit kvar, och då framkom det att han skulle försökt få Trafikverket att driva de gamla it-systemen vidare. Visserligen hade it-avdelningen fått beskedet att personalen var uppsagd, men en kontakt på generaldirektörsnivå mellan Transportstyrelsen och Trafikverket hade kunnat sluta i att de gamla systemen drevs vidare av konsulter (som tagit över alltmer inför stoppdagen), även om det säkert inte hade blivit billigt.

Ågren informerade regeringen om lagbrotten, men fick inga besked om att det var fel att bryta mot lagen. Ågren menar också att Säpo hanterade sin granskning långsamt, och det togs som intäkt för att det inte var så farligt.

Man brukar säga att en katastrof inte har en anledning, utan att flera händelser måste inträffa samtidigt för att det ska gå riktigt illa.

Här tycks fyra ting ha orsakat it-skandalen: 1) Ågren tog inte kontakt med Trafikverket för att försöka få dem att driva gamla system vidare ett tag till, istället för att begå lagbrott, 2) Ågren var inte säkerhetsklassad och visste därför inte att hon ansvarade för mycket känslig information, 3) Säpo har ingen makt att lägga in veto mot skadligt agerande i statliga myndigheter, 4) Regeringen hade inga synpunkter på att myndigheten bröt mot flera lagar.