Hundratals anställda vid polisen fick sina kvalificerat skyddade identiteter röjda i samband med IT-skandalen, rapporterar SvD. Hittills har man mest talat om skador för det militära underrättelsearbetet, men nu framkommer att mångdubbelt fler har sådant skydd inom polisens öppna och slutna verksamheter.

Passhandlingar utställda i täcknamn för mer än ett 30-talet anställda i operativ tjänst vid den hemliga militära underrättelsetjänsten KSI, Kontoret för särskild inhämtning, kan vara röjda. Dessa är få jämfört med antalet poliser som fått kvalificerade skyddsidentiteter.

– Hundratals anställda, både chefer och operativ personal vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, har försetts med skyddsidentiteter, uppger Svenska Dagbladet som återger en välplacerad källa.

Behovet av att skydda befattningshavare är inom polisen detsamma som inom den hemliga militära verksamheten. Det handlar för Säpo om bekämpning av misstänkt terrorism, främmande makts verksamhet i Sverige, organiserad brottslighet kring narkotikasmuggling och människohandel. Behovet av sådan personal har ökat på senare år.

Också vid internationella polisinsatser krävs skyddade identiteter för operativ personal vid exempelvis Nationella operativa avdelningen (NOA) som samverkar med andra länders polisorganisationer i hemliga operationer.

– I praktiken ingår alla anställda vid Säkerhetspolisen som arbetar med kontakter med källor, ambassader och terrorism i systemet med kvalificerat skyddade identiteter. Det kan också gälla chefer som har kontakt med andra tjänster utomlands, säger SvD:s uppgiftslämnare.

Till detta kommer behov av kvalificerat skyddade identiteter för brottsoffer, uppgiftslämnare och andra personer som lever med en hotbild.

Hur alla dessa hundratals personer kunnat utsättas för risk att röjas av Transportstyrelsen, är kärnan i IT-skandalen.

Om detta kommer morgondagens fortsatta granskning i riksdagens konstitutionsutskott att handla, då Säkerhetspolisens nye chef Klas Friberg utfrågas om hur Säpo agerade sedan man fick kännedom om Transportstyrelsens lagöverträdelse.

När Transportstyrelsen i utlandet 2015 upphandlade drift av bland annat körkortsdatabas gavs icke-säkerhetsklassad personal full insyn i alla kvalificerat skyddade identiteter. Det tog två år innan IT-driften åter utfördes enligt lag av behörig personal.

Dessa uppgifter kan ha hamnat hos främmande makt eller kriminella som kan missbruka informationen och utsätta poliser och deras anhöriga och källor för stora risker.