MEDIA. Public service klarade inte sitt viktiga uppdrag i en exceptionell situation. Granskningsnämnden fäller SVT:s sändning om terrordådet på Drottninggatan då nämnden anser att den strider mot kravet på saklighet. SVT förde vidare obekräftade uppgifter om skottlossning.

En rad anmälningar har kommit in till Granskningsnämnen beträffande SVT:s agerande i direktsändningen den 7 april 2017 vid terrordådet på Drottninggatan.

SVT uppgav att polisen hade bekräftat skottlossning vid Fridhemsplan, trots att man bara hade fått bekräftat att polisen hade agerat på larm om skottlossning.

Granskningsnämnden skriver i sitt beslut som kom under måndagen:

”SVT lämnade därmed felaktiga uppgifter i sändningen. Med hänsyn till allvaret i uppgifterna strider sändningen i detta avseende mot kravet på saklighet.”

Anmälningarna
Anmälningarna till Granskningsnämnden handlar om att SVT upprepade gånger vidarebefordrat obekräftade rykten och uppgifter, bland annat om skottlossning vid Fridhemsplan och runt om i Stockholm.

Man konstaterar att förmedling av obekräftade rykten och felaktig information ökar allmänhetens oro och skapar kaos och panik. Det gör det svårare för korrekt information att nå ut, oberoende av om det samtidigt uppges att informationen är obekräftad. Detta går stick i stäv med kravet på saklighet och är olämpligt.

Central roll
Det påpekas även att public service har en mycket central roll och har ett utpekat ansvar att föra ut korrekt information till allmänheten. I en allvarlig krissituation visade SVT på dåligt omdöme samt agerade olämpligt genom att sprida information utöver den information som polisen gått ut med under pressträff.

Vidare att den utsända reportern var oseriös, oprofessionell och skapade genom sitt agerande en stressad situation. Hon skapade också rykten genom de intervjuer som genomfördes, uppger anmälare.

Bedömning
Nämnden skriver att det måste vara möjligt att föra fram obekräftade uppgifter i och med att det var en exceptionell och dramatisk nyhetshändelse och att rapporteringen befann sig i ett inledningsskede.

I denna del anser därför inte nämnden att sändningen strider mot kraven på saklighet eller bestämmelsen om tv:s särskilda genomslagskraft.

Däremot fäller alltså Granskningsnämnden SVT för osaklig rapportering angående att polisen bekräftat skottlossning vid Fridhemsplan, vilket polisen inte hade gjort.