POLISEN. Sverige fortsätter dras med en poliskris och samtidigt har man fortsatta problem med att rekrytera studenter till polisutbildningen. Detta trots att man flera gånger har sänkt kraven för att komma in på utbildningen i hopp om att få fler studenter att klara sig. Bland annat rapporteras det nu om polisstudenter som inte klarar av att avfyra ett handeldvapen.

Regeringen har utlovat att Sverige ska få fler poliser de kommande åren. Därför har man gett order till Polismyndigheten att flera poliser ska utbildas. Detta för att fylla igen de luckorna som har uppstått när många poliser har gått i pension eller slutat tack vare bristfälliga villkor. Nu vill regeringen att man ska sänka kraven ytterligare. Det ska nu gå att misslyckas på fyskraven och ändå komma in. Därefter så ska man få möjlighet att träna upp sig under studietiden för att sedan testas igen.

Sänkta krav de senaste åren
När Rekryteringsmyndigheten tog över testerna för polisutbildningen 2014 gjorde man om fyskraven. Då valde man att ställa om testerna så att de testade ett mindre spektrum av fysiska färdigheter. Vidare sänkte man 2016 begåvningskravet. Konsekvensen har blivit att fler har kommit in men samtidigt måste många studenter hoppa av utbildningen då de inte når upp till kursmålen. Exempelvis har vissa studenter haft svårigheter att klara vapenhanteringen då de inte kan nyttja ett handeldvapen med båda händer.

– Man testar ett mindre spektra av fysisk förmåga idag än tidigare. Jag säger inte att det bara beror på det, att flera inte klarat av utbildningen. Men ett test för att avgöra om man har erforderlig hand- och underarmsstyrka för att avfyra ett vapen tar 30 sekunder att genomföra. Det är bara att klämma på ett handtag, säger Ola Kronkvist, chef för polisutbildningen vid Linnéuniversitet i Växjö.

Stort antal sökande men få som antas
Förra hösten sökte nästan 6000 personer till polisutbildningen men bara cirka 700 antogs. Detta ledde till att runt 100 platser stod tomma trots det höga söktrycket. Anledningen är att folk faller bort på exempelvis fyskraven eller de psykologiska testerna som görs. Kritik har kommit att riktas mot hur de psykologiska testerna görs.

– De har aldrig delat med sig av underlaget. Jag tycker inte att det är schysst att det saknas transparens. Begåvningstestet kan gott tas bort, det korrelerar lågt mot antalet antagningar. Istället borde testet valideras direkt mot polisyrket, säger Ola Kronkvist. Vidare säger han: Det är lite konstigt att man direkt sorterar bort ansökningar från webbformuläret. Efter frågor om tvångstankar och sömnsvårigheter. Vem har inte gått tillbaka för att kolla om kaffebryggaren är avstängd? Och sömnsvårigheter har väl alla haft någon gång. Det är inga frågeställningar som prioriterar ärliga svar.