SVERIGE. Före detta ministrar och statssekreterare ska bli hindrade från att börja jobba som lobbyister eller rådgivare direkt efter att de lämnat sin post. Detta förväntas regeringen föreslå snart som en följd av att flera högprofilerade politiker har gått över till näringslivet nästan direkt efter att de har lämnat politiken.

Bakgrunden till förslaget är att flera politiker och tjänstemän som har innehaft höga poster inom staten har gått direkt över till näringslivet efter avslutad tjänst. Där kan de nyttja sina kontakter för att påverka sina före detta kollegor och det finns en risk för att intressekonflikter kan uppstå. Bland annat har före detta socialdemokratiska näringsministern Björn Rosengren pekas ut som ett exempel. När han slutade 2002 så blev han rådgivare för Kinnevik-sfären. Även Anders Borg (M) och före detta statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har kritiserats för att ha tagit alltför snabba kliv in i näringslivet.

Ny nämnd ska hantera ärendet
Förslaget utreddes och presenterades förra året. Nu förväntas regeringen gå vidare med förslaget till lagrådet. Skulle förslaget få gehör så innebär det att Sverige tar efter flera andra länder där liknande lagstiftning redan har införts. Tidigare har Sverige kritiserats internationellt men nu verkar det som framsteg görs inom området.

– Vi är ett av få länder som inte har ett regelverk för övergångar mellan politik och näringsliv, sade civilminister Ardalan Shekarabi (S) på en pressträff om lagrådsremissen med förslagen.

Tanken är att en nämnd ska införas som ska granska de fall där tidigare ministrar och statssekreterare vill börja jobba för näringslivet inom 12 månader från det att de slutade. Då får nämnden bedöma om man anser att det kan uppstå en intressekonflikt mellan det nya arbetet och deras tidigare uppdrag.

Förslaget väntas ha stöd i riksdagen
När förslaget presenterades intervjuades flera ledamöter i konstitutionsutskottet. Flera partier ställde då sig positiva till förslaget. Däribland Moderaterna och Vänsterpartiet. Även Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget.

– Det kan finnas behov av en nämnd som prövar politikers avgångar, och vill även ha sanktionsmöjligheter för dem som bryter mot reglerna sade Fredrik Eriksson, ledamot för Sverigedemokraterna i konstitutionsutskottet då.

Förslaget väntas bör gälla från och med 1 juli i år vilket innebär att nuvarande ministrar statssekreterare kommer omfattas av lagändringen.