INRIKES. Valåret har kommit igång med full kraft och de extremistiska miljöerna försöker slå sig in i skolorna i hopp om att finna nya sympatisörer. Säkerhetspolisen och skolorna slår nu larm om att tryggheten och säkerheten riskeras samtidigt som många unga riskerar att fastna i de extremistiska miljöerna om inget görs.

Vänster- och högerextrema samt islamister riktar in sig på unga och skolorna för att försöka bredda sig under valåret. Skolor runtom i landet har utsatts för påverkningskampanjer. Det har framkommit rapporter om hur grupperna försöker ta sig in på skolorna för att sprida sitt budskap. Det kan handla om att exempelvis dela ut flygblad eller affischering.

Unga viktig målgrupp för extremister
Redan 2009 rapporterade Säpo om att unga var en särskild målgrupp för vitmaktmiljön. Något som vänsterextrema och islamister har tagit efter. Genom att snappa upp yngre människor som inte är lika fasta i sina åsikter så kan man knyta till sig medlemmar för en lång tid framöver. Skolan har som uppgift att förmedla demokratiska värderingar vilket står i kontrast till de extremistiska grupperna som förordar våld för att uppnå sina mål.

I en undersökning genomförd av DN rapporterar ungefär hälften av de rektorer som har deltagit att deras skolor varit med om att utomstående aktörer har försökt sprida ett extremistiskt budskap i skolmiljön. Det rör sig om skolor i olika delar av Sverige. När det kommer till islamister försöker de även rekrytera via internet och via fritidsgårdar.

– Barnen som vi pratat med, även de som själva varit involverade i våldsbejakande islamism, säger till oss att de behöver vuxna som kan prata om de här frågorna. Men de upplever att det är tabu att göra det i skolan, och upplever att man inte tar den diskussionen, säger barnombudsmannen Anna Karin Hildingson Boqvist.

En utmaning för demokratin
Frågan behöver prioriteras för att förhindra att våldsbejakande grupper kan flytta fram sina positioner. Det är ett långsiktigt arbete som behövs för att ta tillvara på den gamla svenska tanken om att politik är något man diskuterar och det inte ska finns något utrymme för väpnad kamp, terrordåd eller revolution. Det är också en viktig bit i att minska segregationen i det svenska samhället och förhindra en situation liknande den som har uppstått i andra europeiska länder. Därför storsatsar Säkerhetspolisen tillsammans med andra myndigheter för att säkerhetsställa att valet i september inte skall kidnappas av de krafter som vill avskaffa demokratin de verkar inom.