Kritiken mot invandringen handlar i stor utsträckning om att etablerade partier särbehandlar migranter som får förmåner utan att de uppfyllt några som helst skyldigheter enligt samhällskontraktet.

Det är tragiskt att se hur de etablerade partierna i teorin förstår att man inte kan ge vissa grupper förmåner som andra förvägras. Men i praktiken är det ändå exakt vad man gör. Hela integrationspolitiken handlar om att gynna icke-medborgare på svenska medborgares bekostnad.

I Svenska Dagbladet skriver Liberalernas ekonomisk-politiske talesman Mats Persson kloka ord i inlägg på ledarsidan idag:

”Tilliten är ett sammanhållande kitt och en viktig förklaring till att länder som Sverige har låg korruption, en utvecklad ekonomi och hög jämlikhet. Tilliten upprätthålls av samhällskontraktet, att människor behandlas lika inför lagen och att människor inte bara har rättigheter, utan också skyldigheter. Det är tilliten till att alla försöker göra rätt för sig och försörja sig själva som är grunden för att människor vill betala skatt. Om man tror att de flesta överutnyttjar eller rentav fuskar kommer viljan att betala skatt minska. (…)

Sverige ska vara ett öppet land där vi visar solidaritet. Men solidariteten får inte vara missriktad, den får inte leda till att man använder sig av särlösningar där människor behandlas olika inför lagen.

Den höga tilliten i det svenska samhället är en styrka. [Men] man kan inte ta den för given. Därför är det viktigare än på länge att beslutsfattare står upp för att människor behandlas lika och att det med rättigheter också följer skyldigheter.”

Men Liberalernas integrationspolitik i praktiken handlar i varje moment om att nyanlända ska få överutnyttja välfärdssystemen och särbehandlas. Liberalerna och övriga etablissemangspartier behandlar människor olika: svenska medborgare har mängder med skyldigheter, medan nyanlända ständigt får nya möjligheter – ja, de får till och med struntar i lagarna och stanna trots avslag till asyl – och stora förmåner som kostar hundratals miljarder, utan att de uppfyller några skyldigheter.

Vi ser det i allt från stora bidragsutbetalningar till att migranter får gå före unga svenska medborgare i bostadskön. Varje sådant beslut innebär att man urholkar samhällskontraktet och förstör medborgarnas tillit till samhället.

Och varför står inte Mats Persson och Liberalerna upp för att skärpa den inre gränskontrollen och ser till att snabbt utvisa dem som enligt svensk lag inte har i landet att göra? Att de i strid med lagarna får stanna fräter sönder samhällskontraktet.

Liberalerna spelar roulette med Sveriges framtid genom att förakta svenska folket och förgöra deras tilltro till att politiken är rättvis och etablerar en ny sanning: att vara laglydig är att vara idiot.

Vi behöver rakt motsatt politik till den Liberalerna står för, så att vi istället värnar samhällskontraktet, gynnar dem som arbetar och bidrar till landets välstånd och följer svenska lagar. För detta krävs att migrationspolitiken läggs om och asylinvandringen begränsas till flyktingar från näraliggande länder.