DANMARK. – På en generation har vårt land förändrats och det utmanar vår sammanhållning. Det sa statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) när han presenterade regeringens ghettoprojekt, One Denmark without parallell society – No Ghettos 2030.

Den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen och sju andra ministrar har idag presenterat regeringens ghettoutspel. Det skedde i Mjølnerparken i Nørrebro, som just räknas som ett av ghettona, det som i Sverige kallas ”särskilt utsatta områden” eller no go zoner. Utspelet vaktades av ett polisuppbåd och har fått stor medial uppmärksamhet. Regeringen tänker utrymma ghettona på tolv år genom en gedigen samling politiska förslag. ”Ghettona ska bort”, har statsministern deklarerat.

– Det handlar inte om hudfärg och religion, men det finns alltför många människor med icke-västerländsk bakgrund i Danmark som inte tar ansvar och bidrar till samhället och regeringen kommer inte att acceptera det, säger Lars Løkke Rasmussen på presskonferensen.

Han betonar att de flesta med utländsk bakgrund bidrar positivt till Danmark, men att det också finns mycket som inte fungerar till följd av en svag politik sedan årtionden.

– Det oroar mig djupt om vi inte kan hålla ihop i Danmark. Vi måste kunna känna igen vårt land. Det finns platser där jag inte kan känna igen vad jag ser, säger Lars Løkke Rasmussen.

Var tionde man
Ministern för ekonomi och inrikes frågor, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (Liberal Alliance), säger att det är viktigt att bekämpa brott som har uppstått under de senaste årens slapphänta politik.

– Vi kan inte leva med den otrygghet som brotten skapar. Mer än var tionde icke-västerländsk ung man döms för brott varje år.

Rivning
Bland åtgärderna nämns att 12 miljarder kronor kommer ägnas åt rivning och omvandling av utsatta bostadsområden från 2019 till 2026.

– Kommuner som jobbar bra med detta bör belönas. De kommuner som gör det mindre bra måste känna på konsekvenserna, säger han.

Dubbel bestraffning
Flera av förslagen har redan publicerats i veckan, inklusive ett förslag om att brott som begås i ghettoområdena ska straffas dubbelt så hårt som annars. Föräldraansvaret ökas. Om elever i grundskolan utan giltigt skäl har mer än 15 procent frånvaro under kvartalet måste föräldrarnas bidrag dras av från barnomsorg och barnbidrag. Samma sak om barnet inte uppfyller kunskapstest.

Dra av från bidrag
Det blir obligatoriskt för föräldrar i utsatta områden att sätta sina barn på förskola från ett års ålder och om föräldrarna avvisar det kan avdrag göras från deras barnbidrag.

Privata institutioner, som har sett mer än 30 procent av barn som bor i ett utsatt bostadsområde under ett kalenderår, kommer få sitt tillstånd indraget.

Föräldrar straffas
Regeringen kommer att göra det möjligt att straffa föräldrar som skickar sina barn på ”omskolningresa” som utsätter barnets hälsa och utveckling till stor fara.

Regeringen föreslår fängelse i upp till fyra år, som kan leda till utvisning oavsett hur länge invandraren har bott i Danmark.

Fängelse för yrkesverksamma
Regeringen kommer att intensifiera straffet för yrkesverksamma som lärare, socialarbetare och utbildare som inte rapporterar misstanke om utsatta barn. Om de inte följer anmälningsskyldigheten kan de få böter eller upp till ett års fängelse.

Kasta ut brottslingar
Både brottslingar och deras familjer kommer kastas ut om de begår ”brott som skapar otrygghet” inom en kilometer från bostaden.

Bostadsrättsföreningar ska också kunna vägra att hyra ut en bostad om hyresgästen eller medlemmar i hushållet under de senaste fem åren dömts för ett sådant brott.

Dubbelstraff i specialzoner
Regeringen kommer att tillåta polisen att regelbundet införa så kallade straffzoner där sanktionen för vissa brott fördubblas. Detta kan vara straff för inbrott eller vandalism i ett exponerat bostadsområde.

Regeringen kommer att minska bidragen för de som väljer att flytta till något av de tuffaste ghettoområdena. Ingen person på vissa integrationsbidrag ska kunna flytta in i de tuffaste gettoområdena.

Dessutom planerar regeringen att inrätta tre mobila polisstationer i utsatta bostadsområden och genomföra 25 stora polisåtgärder inom områdena i år och nästa år.