DEBATT. Centerpartiets ledning har i mer än tio år uttalat stöd för islamister, något som för tillfället inte är speciellt populärt. Men deras politik är i högst grad delaktig i att legitimera en kultur i Sverige som värderar kvinnor och män olika, skriver Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD).

Partier med olika ideologiska utgångspunkter skapar samhällen som ser olika ut. Det kanske inte är en revolutionerande slutsats, men om man hävdar att det finns ett ideologiskt stöd för sharialagar inom liberala partier möts man oundvikligen av protester. Inte för att påståendet är fel, utan på grund av att det för tillfället inte är speciellt populärt att förknippas med sharialagar.

Om människor utifrån en mer eller mindre frivillig grund vill ingå i en samlevnadsform som i sin struktur är diskriminerande så är liberalers svar att det inte är deras ensak att ha synpunkter på. Det var åtminstone Annie Lööfs svar på frågan om månggifte på sin blogg 2006, efter att Centerpartiets ungdomsförbund lyft frågan.

Liberalism är också orsaken till att Maud Olofsson, dåvarande partiordförande för Centerpartiet, uttalade stöd och fortsatt förtroende för Ebtisam Aldebe (C) efter att hon torgfört sympati för sharialagar i SVT 2006. Centerpartiets liberala resonemang är ju att samhället inte ska lägga sig i ifall någon på frivillig grund vill utsättas för diskriminering och förtryck.

Maud Olofsson, Annie Lööf och Centerpartiet har varit högst delaktiga i att legitimera en kultur i Sverige som värderar kvinnor och män olika. Det är inte fråga om olyckor i arbetet. Det finns en glasklar koppling till en ideologisk avsaknad av intresse för ett samhällsansvar i jämställdhetsfrågor.

Att låta individers frihet stå över samhällets intresse av en sund jämställdhetskultur har varit bidragande till etableringen av hederskultur, och det har stärkt ställningen bland dem som velat begränsa kvinnors friheter och rättigheter i vårt land.

Det är inte en slump att Sverigedemokraterna och Centerpartiet utmålats till huvudmotståndare till varandra i valrörelsen. Våra ideologiska utgångspunkter är nämligen helt olika. Socialkonservatism mot liberalism. När Centerpartiet ser ett frihetligt val i att ingå i ett månggifte ser Sverigedemokraterna ett problem i en diskriminerande struktur. När Centerpartiet okritiskt uppmuntrar invandrare till att behålla och stärka sin kultur och värderingar ser Sverigedemokraterna resultatet – segregation och parallella samhällsstrukturer.

Liberala partiers inflytande kommer alltid leda till ett samhälle där förtryckande individer ges utrymme på bekostnad av gemensamma intressen som ett jämställt samhälle. Medan det saknas vinnare kommer det alltid finnas tydliga förlorare; de som blir bortgifta, könsstympade, misshandlade och våldtagna.

Låt oss därför, med avstamp i den internationella kvinnodagen, arbeta för att liberala partier inte ska få något inflytande över vårt land efter valet i höst.

Adam Marttinen
Rättspolitisk talesperson (SD)