IRAN. I Sverige lyfts ofta högröstade muslimska kvinnor med hijab fram i media, som får säga att det är frivilligt att bära slöjan. Men i Iran trotsar kvinnor det islamiska förtrycket genom att ta av sig hijaben – trots att de riskerar fängelse och tortyr.

En ung kvinna stod på ett elskåp på Revolutionsgatan i Teheran och viftade med sin hijab. Hon greps, men släpptes efter att mängder av män och kvinnor tydligt visat sitt missnöje genom att vifta med sjalar överallt i Iran. Men många kvinnor fortsätter hela tiden att trotsa förbudet, trots att flera har gripits av regimen. 

På sociala medier syns dagligen kampen som pågår, sedan protesterna i Iran började i slutet av förra året. Protester som startade med priser på livsmedel, korruption, arbetslöshet och det ständigt pågående förtrycket i den hårdföra islamistika diktaturen. Inte minst mot kvinnor.

Varför blev just hijaben en så viktig symbol för motståndet mot den islamiska regimen?
Parvin Kaboly, kvinnoaktivist, skriver om fenomenet. Det började med revolutionen 1979, när politisk islam tog makten och det blev förbjudet för kvinnor i Iran att röra sig utomhus utan att täcka håret.
”Redan då var det tydligt att slöjan skulle bli en av pelarna i det islamiska styret, vars syfte inte är något annat än att föra tillbaka hela samhället till medeltida seder.
Slöjlagen innebar inte bara en inskränkning av kvinnors fysiska rättigheter, den var även början på inskränkningar av kvinnors sociala och mänskliga rättigheter. Kvinnornas hela existens och möjligheter i samhället knöts till sharialagar.”
Könsapartheid
Parvin Kaboly fortsätter:
”Slöjlagen kom också att ingå i den islamiska regimens grundlag, något som också öppnade för den systematiska könsapartheid som regimen skapade. Kvinnor och män separerades överallt i samhället.
Den islamiska kulturrevolutionen gjorde att kvinnor tvingades till underkastelse. Iran driver idag en hårdför islamistisk linje också utanför sina gränser i hopp om att värva människor i andra länder till sin världsbild.”

Störta regim
Kaboly menar att om den islamistiska regimen i Iran störtas skulle också resten av världen se en minskning av politisk islams påverkan i kvinnors liv.

– De religiösa parallellsamhällen som vill införa sharialagar i Sverige kommer att få svårare att göra sina röster hörda, skriver Parvin Kaboly och menar att det därför är viktigt att även människor i Sverige stödjer iranska kvinnors kamp.