TANDVÅRD. Medan många svenskar inte har råd alls att gå till tandläkaren, får gruppen asylsökanden och de som vistas illegalt i landet gratis tandvård. Facit börjar visar sig nu: En stor belastning, långa köer och enorma utmaningar framöver, enligt Ekot. Granskningen nämner dock inte alls vad det kostar skattebetalarna. 

Många av de invandrare som kommer till Sverige har så allvarliga tandproblem att det skapar en stor belastning för Folktandvården. Det visar en sammanställning från Ekot, som kontaktat landets 21 regioner och landsting. Nästan alla vittnar om långa kötider och allvarliga tandproblem som behöver omfattande ingrepp. Personalen har fått jobba övertid för att hinna med.

Det är större påfrestningar på tandläkarna i och med en ny problematik med stort fokus på akuta ingrepp, stora infektioner och omfattande kariesskador. Hans Göransson, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund, kallar det ”en unik utmaning” för dagens svenska tandläkarkår och ”akuta problem som måste lösas”.

– Det är inte många som har mött den här bilden i den här omfattningen tidigare. Man hinner inte borra ikapp alla skador utan man måste förebygga.

Svåra fall
Många fall är så svåra att folktandvårdens tandläkare inte har vana vid dem och måste diskutera med kollegor. Birgitta Haglund enhetschef Folktandvården i Värmland, säger:

– Barn där man inte ser några mjölktänder, det är bara jämnat med tandköttet. Och då börjar vi fundera hur ska vi göra?

Sockret
Det är den stora konsumtionen av socker som är den verkliga boven, enligt Hans Göransson.

– Man måste arbeta med kunskap om sockrets skadliga effekt och få goda kostvanor. 

I Värmland har man satt igång kurser för att föräldrar ska förstå vikten av förebyggande tandvård.

Förebyggande
Det förebyggande arbetet för tandhälsa har under lång tid har byggts upp i Sverige och resulterat i att svenskar har en god tandhälsa med förhållandevis få problem.

Nu ser det ut som om svenskarna, som betalar för kalaset med skattsedeln, får se sig stå sist i den växande kön, när människor från tredje världen ska få ta del av den högklassiga tandvården och dessutom börja från början med förebyggande arbete om elementär tandhälsa.

Uppgörelse med MP
Det var under Fredik Reinfeldts (M) ledning som Alliansen gjorde en migrationsuppgörelse med Miljöpartiet för några år sedan som gjorde att personer som befinner sig illegalt i landet har rätt till gratis tandvård. Asylsökare har också rätt till tandvård på skattebetalarnas kostnad.

Barn som inte har fyllt 18 år och är asylsökande har rätt till kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård. Personer över 24 år betalar 50 kronor i patientavgift per besök för tandvård som inte kan vänta.

Samtiden har sökt tandvårdschef Ann-Charlotte Sundelin och ekonomichef Ulrika Söderberg på Folktandvården i Västra Götalandsregionen för att få reda på kostnaderna och väntar på att de ska att återkomma med uppgifter.