SJUKVÅRD. Vårdcentralen Angered care kunde ostört maxa inkomsterna med 1000 patienter i månaden. Ägaren inriktade sig på asylsökande och lätta åkommor. Regionen vill ha tillbaka 21 miljoner kronor av skattepengarna. Men ägaren går inte att finna.

Vårdcentralen Angered care i Göteborg fick stänga omedelbart i november förra året då den låga bemanningen ansågs allvarligt äventyra säkerheten för patienterna. Läkaren och ägaren till Angered care ska ha tagit emot en patient var trettonde minut, tio timmar om dagen, utan någon som helst paus, under åtta månaders tid, rapporterade SVT. Hela 1000 patienter i månaden för en läkare är mer än dubbelt så mycket än vad som är rimligt enligt Läkarförbundet.

– Det är helt orimligt, säger Marina Tuutma på Läkarförbundet.

Vårdcentralen ska nu betala tillbaka 21 miljoner kronor till Västra Götalandsregionen. Men ägaren till vårdcentralen har inte gått att nå, varken av SVT eller av Västra Götalandsregionens medicinska experter, som har anmält honom till IVO.

Asylsökande
Ägaren hade riktat in sig på asylsökande patienter och de bokades in på flertalet besök på Angered care för enkla saker som trötthet och huvudvärk.

– Han gjorde ingenting med dem. Han sade bara: Vad är det med dig, vad vill du? Sjukintyg? Okej..,säger Mojgan Khosravani, som var den som framförallt arbetade med de asylsökandes handlingar på Angered care.

Lättare åkommor
Vårdcentralsägaren hade även satt i system att boka in återkommande återbesök. De vanligaste diagnoserna var lättare åkommor. SVT har granskat framför allt 2015, när många asylsökande kom till Sverige. 300 besök i månaden av asylsökande gav 5,4 miljoner kronor på ett år.

– Vattenkastningsproblem, trötthet, ibland trötthet med yrsel, ångest och huvudvärk, säger Mojgan Khosravani.

En asylsökande mamma registreras gång på gång som patient när hon är inne med sin förkylda son på vårdcentralen. Hon har symptom som trötthet och mensvärk och sonen bokas in flera gånger med bara dagar emellan för nästäppa och en lättare förkylning.

Betalas per besök
För varje patientbesök får vårdcentralen pengar från Västra Götalandsregionen. Under 2015 fick vårdcentralen Angered care in 1400 kronor för varje registrerat patientbesök.

Personalen på regionens asylenhet gjorde ingenting och medger att systemet helt bygger på tillit, på att att vårdcentralen har lämnat korrekta uppgifter.

– Om en asylsökande söker vård så skickar vårdcentralen in ett fakturaunderlag till asylenheten. Det vi checkar av är att det är en person som får kalla sig asylsökande, säger chefen för asylenheten Thomas Wahlberg.

Skattepengarna fortsatte strömma ut.

– Så är systemet, men naturligtvis går det att missbruka detta system, som alla system. Här är viktigt att vi på VGR ser över hur vi kan kolla detta bättre, säger Thomas Wahlberg.