MIGRATION. Polisen slår nu larm om att förvarsplatserna för de som har fått avslag på sin asylansökan inte räcker till. Vid flera tillfällen har individer som skulle har låsts in i väntan på utvisning fått gå fria som en följd av platsbrist. Samtliga 357 platser står ofta fulla och trots att man i år förväntas öka kapaciteten till 800 platser så förväntas det inte räcka till.

Gränspolisen och Migrationsverket hade i början av året 17 000 ärenden att behandla, varav 12 000 hade lett till en efterlysning då individerna hade avvikit. Kapaciteten för att hantera trycket saknas och när förvarsplatserna inte finns till har polisen fått övergå till beslut om uppsikt vilket innebär att personerna ska anmäla sig hos polisen vid bestämda tillfällen. Man saknar dock möjligheten att hindra människor från att avvika och försvinna in i skuggsamhället som håller på att byggas upp i Sverige.

– En och annan avviker säkert och om man inte sköter det så är det bra om det finns en förvarsplats. Om man inte sköter det och det inte finns någon förvarsplats så blir det ju inte några konsekvenser, säger Kristoffer Tunander, handläggare hos gränspolisen till TT.

Fler förvarsplatser byggs
Polisen har gjort bedömningen att det behövs 800 förvarsplatser och hoppas att man ska kunna nå runt 500 i år. Framöver lär behovet fortsätta att öka. Detta sätter press på både polisen att prioritera frågan men också på regeringen som måste anslå medlen för att gränspolisen ska kunna utöka sin verksamhet.

Polisen förväntar sig ett högt tryck från Migrationsverket samtidigt som man från och med 1 juli får större befogenheter att genomföra arbetsplatskontroller för att leta efter illegala invandrare. Men problemen för gränspolisen fortsätter och så länge förvarsplatserna är otillräckliga kommer människor kunna nyttja bristerna i systemet för att avvika.

EU ger Sverige en känga
Man anser från EU-kommissionens sida att det är av ”yttersta vikt” att Sverige får till fler förvarsplatser för att förhindra att människor avviker. Annars riskerar Sverige att bryta mot sina åtaganden konstaterar kommissionen i en rapport. Man oroar sig för att människor som får avslag i Sverige kommer gå under jorden och söka asyl i andra delar av Europa. Även förvarens hantering och förhållanden får kritik.