Ett nytt lagförslag som underlättar för ensamkommande att stanna lades fram av regeringen igår. Regeringen vill sänka identifieringskravet för ensamkommande unga som ska få en ny chans att stanna.

I det omarbetade lagförslaget som nu skickas till lagrådet för remiss skrotas kravet på att den ensamkommande ska kunna styrka sin identitet eller göra sin ålder sannolik. Kraven avskaffas för att göra det lättare för fler att få stanna.

”För att förslaget ska få avsedd effekt föreslås i lagrådsremissen att ett sådant uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet sannolik”, heter det i regeringens pressmeddelande.

– Den här frågan är viktig för den berör många tusen ungdomar som är otroligt utsatta efter att de har fått avslag för att de har varit tvungna att vänta i flera år på att deras asylansökningar ska behandlas, sa Maria Ferm (MP) till SR.

Lagförslagets syfte är att ge omkring 9.000 ensamkommande ny chans att få stanna i Sverige. Det räcker nu att skicka ansökan om studier vid gymnasium för att slippa utvisning.

Det är ännu oklart om regeringen får stöd i riksdagen för den utökade invandringen. Utöver S, MP och V behöver regeringen stöd från C, eftersom SD, KD, M och L sagt nej till förslaget.

Centerpartiet har välkomnat ändringarna, men migrationstalespersonen Johanna Jönsson (C) uppger att partiet ”återkommer med ett tydligt ja eller nej när propositionen läggs på riksdagens bord”.

Om regeringen får stöd av riksdagen ska lagen träda ikraft 1 juli.