På 1970-talet sjön punkbandet Ebba Grön ”Häng Gud” och hyllades av etablissemanget. När en 79-åring nu klottrat ”Fuck Islam” blev han dömd för hets mot folkgrupp.

Det är Helsingborgs Dagblad som rapporterar att en 79-årig man dömts till villkorlig dom och dagsböter för hets mot folkgrupp. Han har erkänt att vid tre tillfällen klottrat i Väla centrum och på en busskur.

Vid rättegången berättade mannen att han för fyra år sedan blev rånad i stadsparken av fyra män med arabiskt ursprung och att rånet inte klarats upp. Efter rånet kom han att tycka illa om islam och klottrade därför slagord som ”Fuck islam” och ”Fuck Allah”.

Tingsrätten konstaterar att 79-åringen därmed gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Han döms till villkorlig dom och 40 dagsböter à 100 kronor. Med rättegångskostnader måste han sammanlagt betala 12.300 kronor.

Mannen borde dömas för skadegörelse, men att dra till med hets mot folkgrupp är felaktigt. Ännu en tingsrätt går islamisters ärenden och utdömer i praktiken en dom mot hädelse, mer enligt islams påbud än västerländsk rätt. Enligt svensk grundlag råder religionsfrihet som ger rätt att kritisera och ta avstånd från religion, också islam. Men på allt fler områden flyttar nu koranen, sharia och islams seder fram sina positioner i Sverige och skjuter svensk rätt åt sidan.

RÄTTELSE.
Det har framkommit att mannen klottrat också ”ut med packet”. Var och en för sig kan inte dessa åsiktsuttryck beskrivas som ”utryck för missaktning för muslimer på grund av deras trosuppfattning”, så som tingsrätten gjort. De anser sig dock sammanväga de tre uttrycken och gör en kontextuell bedömning: att muslimer som grupp avsågs.

I rättvisans namn blir bedömningen av domen därmed inte lika entydig som min ledare först formulerades. Domen är ändå problematisk. Tröskeln för vad som är brottsligt blir här väldigt låg, särskilt när gärningen också ska vägas mot yttrandefriheten. Den låga tröskeln gör fortsatt att man kan misstänka att domstolen väger in blasfemi. Vi får hoppas att tingsrättsdomen överklagas.

I högre rätt borde en annan avvägning till yttrandefrihetens fördel kunna göras. Att förbjuda alla kränkningar är att avskaffa yttrandefriheten, eftersom den som kritiseras alltid kan anse sig vara kränkt av kritiken. Det är ju så flera muslimska länder argumenterar i FN där man vill överordna respekten för religionen ovanför yttrandefriheten.