De borgerliga som först var för inskränkningar i mediegrundlagarna, har nu ändrat sig och följer Sverigedemokraterna i att säga nej.

När regeringen lade fram förslag om grundlagsändring i december, omfattade det flera ändringar av mediegrundlagarna, dvs yttrandefrihetsgrundlagen samt tryckfrihetsförordningen. De innebär bland annat att staten ska avgöra vilka medieaktörer som är ”seriösa” och inte. Detta fick Sverigedemokraterna att säga nej till ändringarna och kräva folkomröstning. Också andra har varit kritiska till ändringsförslagen.

– Vi har tagit intryck av kritiken och ändrat uppfattning. Enligt alliansens mening är lagförslaget framför allt förenat med tre problem som behöver analyseras närmare, säger Tobias Billström, gruppledare (M) i ett pressmeddelande.

– Lagförslaget innebär att databaser som vänder sig till professionella användare, till exempel jurister, ska vara fortsatt tillåtna. Att på detta sätt göra skillnad mellan människor har uppfattats som orättvist. Det är en berättigad invändning, säger Anders W Jonsson, gruppledare (C).

Regeringen är kritisk till omsvängningen.

– Det är mycket svagt av de borgerliga partierna att inte orka stå upp för förslag som de själva varit med om att utarbeta, säger han i ett skriftligt uttalande till TT.